Yeniçağ Gazetesi’nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi’nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gelirde ve vergide adalet insanca yaşanacak ücret

Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının taban fiyat aldığını vurgulayan DİSK,
AKP iktidarına “Türkiye’de fiyatlar değil, insanca yaşamaya, hayatta kalmaya bile yetecek seviyede değil. İnsanca yaşanabilir bir fiyat istiyoruz” diye seslendi.

DİSK Genel Lideri Dilek Çerkezoğlu dün başlaması gereken lakin 11 Aralık’a ertelenen minimum fiyat görüşmeleri öncesi açıklama yaptı.

DİSK Araştırma Merkezi’nin taban fiyat araştırmasına yer verilen açıklamada, DİSK’in müzakere masasında yer almadığına dikkat çekilerek “İki yıldır üst başlığını ‘Gelirde Adalet, Vergide Adalet’ olarak belirlediğimiz bir çaba süreci içerisindeyiz. Personel sınıfının bir yandan yüksek enflasyon bir yandan da ağır ve adaletsiz vergi yükü altında ezilmemesi için işyerlerinde, vergi daireleri önünde, meydanlarda lisana getirdiğimiz taleplerimizi geçtiğimiz haftalarda TBMM’ye iletmiş ve İstanbul’dan başlattığımız yürüyüşle milyonların adalet talebini Ankara’ya taşımıştık. Adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifi şu anda TBMM’de. Buradan bir defa daha tüm siyasi partilere vergide adalet yasa teklifini oybirliğiyle TBMM’den geçirme daveti yapıyoruz. TBMM’deki her süreci yakından, hatta direkt Meclis’ten takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Mücadelenin ‘İnsanca Yaşanacak Ücret’ devam edeceği vurgulanan açıklama “Evet insanca yaşanabilir bir fiyat istiyoruz. Türkiye’de fiyatlar, değil insanca yaşamaya, hayatta kalmaya bile yetecek seviyede değildir. DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM tarafından Kasım 2023’te yayımlanan Ekim 2023 devrine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sonu Araştırması’na nazaran dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama fiyatını söz eden açlık hududu 13 bin, yoksulluk sonu ise 45 bin TL seviyesindedir.

Yani 2023 yılı ikinci yarısı için belirlenen minimum fiyat, açlık sonunun dahi altında kalmaktadır. Daha da kıymetlisi Türkiye’de minimum fiyat, dünyanın genelinde olduğu üzere sembolik, istisnai bir fiyat değildir. Tersine Türkiye’de minimum fiyat ortalama fiyat haline gelmiştir. Merkez Bankası ve DİSK-AR dataları ile çeşitli araştırmalar taban fiyat civarında bir fiyatla çalışanların oranının yüzde 50’lerde olduğunu göstermektedir” tabirleriyle devam etti.

DİSK-AR’ın bilgilerine nazaran, çalışanların yarıdan fazlasının minimum fiyat civarında bir fiyatla çalıştığı, özel kesimde bu oranın yüzde 70’lere ulaştığına dikkat çekilen açıklamada “Asgari fiyata bile erişemeyenler ülkemizin bir diğer kanayan yarasıdır. 7,3 milyon personel minimum fiyatın altında bir fiyat almaktadır. Kayıtdışı çalışanların yüzde 83,5’i taban fiyatın altında bir fiyatla çalışmaktadır. Türkiye Avrupa’da minimum fiyatın en düşük olduğu ülkelerden biridir” denilerek “Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanacak ücret” için atılması gereken adımlar şu halde özetlendi:

ASIL sıkıntı minimum fiyatla çalışanlarının kapsamını daraltmak ve fiyat seviyelerini toplu pazarlıkla belirlemektir.

ASGARİ fiyatın ülkemizde ortalama fiyat haline geldiği dikkate alınarak taban fiyat tespit edilmelidir. Minimum fiyat artışında resmi enflasyon/hedeflenen enflasyon değil, kişi başına GSYH artışı temel alınmalıdır. Taban fiyat baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre

ASGARİ fiyat yüksek enflasyon şartlarında yıl dört defa belirlenmelidir. Minimum fiyat artışında yoksulluk hududu bir kriter olarak dikkate alınmalı ve bir meskende iki kişi çalıştığında yoksulluk sonunu aşan bir gelir elde etmeleri teminat altına alınmalıdır.

GELİR vergisi tarife dilimleri, minimum fiyat artışından az olmamak kaydıyla, yine değerleme oranında artırılmalıdır. Minimum fiyat sonrası birinci vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir.

ÇALIŞANLAR minimum fiyat vergi istisnasından gerektiği üzere yararlanamıyor. İstisna, vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. 2008 yılından beri patronlara verilen 5 puanlık SGK prim takviyesi emekçilere de verilmelidir. Çağ dışı damga vergisi kaldırılmalıdır.

EN düşük emekli aylığı en az minimum fiyat seviyesine yükseltilmelidir. Taban fiyat en düşük kamu emekçisi fiyatı ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Naci Demiran

DİSK’in beklentisi: 30 BİN LİRA

Öte yandan ‘Gelirde adalet, vergide adalet’ sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen DİSK Lideri İstek Çerkezoğlu dünkü açıklamasında 2024 yılı için minimum fiyat taleplerini açıkladı.

Asgari fiyatın yılda dört defa belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, “Asgari fiyat en düşük kamu emekçisi fiyatı ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalı” dedi.

2023’te en düşük kamu emekçisinin 24 bin 500 lira en düşük memur maaşının 20 bin lira olduğu ve bu fiyatların yıl başında artacağı düşünüldüğünde DİSK’in işaret ettiği sayı 30 bin lira olarak ortaya çıkıyor.

Yorum gönder