Yargıtay’dan savcıya emsal ceza

Yargıtay’dan savcıya emsal ceza

Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Konseyi (HSK) çalışmalarıyla yargılama müddetlerinde önemli düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede HSK, kendisine soruşturulmak üzere belge tevdi edilen cumhuriyet savcılarının performansını da yakından takip ediyor. Meslektaşlarının inceledikleri ortalama belge sayısından çok daha az soruşturma evraklarını inceleyen savcılar hakkında dava açılmasına da müsaade veriliyor. Bu kapsamda, kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 belgenin 460’ına makul müddette rastgele bir süreç yapmayan cumhuriyet savcısı hakkında HSK’dan soruşturma müsaadesi çıktı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yargılanan cumhuriyet savcısı olarak vazife yapan sanığın, belirtilen periyot içerisinde kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma evrakının 460 adedinde makul müddette süreç yapmadığı öne sürüldü. Belirtilen evrakın yaklaşık 245’inde bir yıldan iki yıla, kalan evrak üzerinde ise beş aydan sekiz aya varan müddetlerle rastgele bir süreç tesis etmediği lisana getirildi. Buna karşın genel soruşturma ofisinde vazifeli başka Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan derdest evrak sayısının ortalama 350-400 civarında olduğuna dikkat çekildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanığın bu ortalamanın çok üzerinde evrak bulundurmak suretiyle teraküme (birikmeye) yol açtığı ve atılı ihmali davranışla misyonu berbata kullanma kabahatini işlediği gerekçesiyle sanık savcıya Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257/2, 43/1, 62, 50/1-a, 52/2 ve 53/5. unsurları uyarınca isimli para cezası verdi. Birinci Derece Mahkemesi vasfı ile kararını açıklayan Daire; sanığın tıpkı kabahat sürece kararının icrası kapsamında gerçekleştirdiği iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların yazılmaması, tabire çağırma süreçlerinin yapılmaması ve gereği yerine getirilmeyen müzekkerelerin tekit edilmemesi üzere soruşturma evrakı ile ilgili süreç yapmama aksiyonlarına dikkat çekti. Kararı sanık Cumhuriyet savcısı temyiz edince belge Yargıtay Ceza Genel Şurası gündemine geldi.

Genel Konsey kararında; Cumhuriyet Başsavcılığı genel soruşturma ofisinde cumhuriyet savcısı olarak vazife yapan sanığın, belirtilen periyot içerisinde kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma evrakının 460 adedinde makul müddette süreç yapmadığı hatırlatıldı. Sanık savcının kendisine tevdi edilen belgelerin gereğini, üzerlerine notlar alıp müzekkereler yazmak suretiyle yerine getirdiğini fakat zabıt kâtiplerinin kendilerine bu halde teslim edilen belgelerin gereğini yapmadıklarını söylediği vurgulandı. Sanığın da ortalarında yer aldığı cumhuriyet savcılarınca yapılan süreçleri muhakkak müddetlerle denetlemekle misyonlu cumhuriyet başsavcı vekilleri olan şahitlerin da sanığın teraküme yol açtığını tespit ettikleri hatırlatıldı.

Kararda şu sözlere yer verildi:

“Sanığın iş kısmı gereği kendisine tevdi edilen soruşturma evrakının akıbetini takip etmek, gereğini yapmak, imkanı olan en kısa müddette sonuçlandırmak ve bu süreçler sırasında kalem çalışanını denetlemekle misyonlu ve yükümlü olduğu halde, misyonunu mevzuatın öngördüğü halde yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Kalem işçisini denetlemediği, soruşturma evrakının akıbetini takip etmediği, işçi yetersizliği, trafik kazası geçirmesi ve boşanması üzere mazeretlere dayalı savunmasının ise birebir ofiste misyon yapan başka cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan ortalama evrak sayısının sanığa oranla çok daha az olduğu dikkate alındığında makul olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır. Açıklanan sebeplerle misyonunun gereğini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek mevzuata alışılmamış davranan ve gerek kelam konusu soruşturma evraklarındaki hatalardan ötürü mağdur olan kimselerin yasal haklarını elde etmelerini geciktirmek gerekse soruşturmaların olağan müddette sonuçlanmaması nedeniyle şüphelilerin hukukî durumunu askıda tutarak bir an evvel aklanmaları imkanının önüne geçmek suretiyle bireylerin mağduriyetine yol açan sanığa atılı ihmali davranışla vazifesi berbata kullanma kabahatinin tüm ögeleriyle oluştuğu kabul edilmelidir. Öte yandan sanığın tıpkı kabahat sürece kararının icrası kapsamında gerçekleştirdiği iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların yazılmaması, tabire çağırma süreçlerinin yapılmaması ve gereği yerine getirilmeyen müzekkerelerin tekit edilmemesi üzere soruşturma evrakı ile ilgili süreç yapmama aksiyonlarının çeşitlilik göstermesi, Cumhuriyet Başsavcı Vekillerince yapılan olağan kontroller sonucu uyarılmasına karşın sanık tarafından suça mevzu aksiyonların sürdürülmesi ve belgeleri toplu olarak devraldıktan sonra dahi sanığa tevzi edilen evrak akışının sürmesi nedenleriyle sanık hakkında zincirleme hata kararlarının uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin mahkumiyet kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yorum gönder