Yargıtay’dan apartmanda oturan milyonlar için flaş karar. Mecburilik kaldırıldı

Yargıtay’dan apartmanda oturan milyonlar için flaş karar. Mecburilik kaldırıldı

Yargıtay, çatı katında ikamet eden bina yöneticisinin çatının yenilenmesi için anlaştığı şirketle süreci tamamlaması üzerinden bir karar aldı.

Kat malikleri çatı için ödeme yapmayınca yönetici icra takibi başlattı. Bina sakinleri mahkemeye başvurdu, lakin mahkeme davanın reddi kararını aldı.

İCRA TAKİBİ DEVAM EDEBİLİR

Yargıtay, mahkeme kararını onaylayarak çatı imal bedeli ödemeyenlere karşı icra takibinin devam edebileceğine hükmetti.

Davalı bina sakinleri, icra kararına itirazlarını bildirdi. İkinci sefer mahkemenin yolunu tutan bina yöneticisi, icra takibine yapılan itirazın kaldırılması talebinde bulundu.

Davacı yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/1c hususu mucibince çatı imal bedelini ödemeleri gerektiği belirtilerek borçluların itirazlarının iptali ile takibin devamını istedi.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz etti. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı.

TÜMÜNÜN ONAYI GEREKİYOR

Açıklanan kararda, “Dava konusu taşınmazın mimari projesine nazaran ana taşınmazda çatının olmadığı belirlenmiştir. Somut olayda ise davacının kendi dairesini kapatacak halde yaptırdığı tespit edilmiştir.

Çatı imali proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabilir. Bu konuda kat maliklerinin oy birliğiyle almış olduğu bir karar bulunmamaktadır.

Ana taşınmaza ilişkin proje tüm kat maliklerinin muvafakatı ile değiştirilip belediyece onaylanmadıkça, projedeki biçimin korunması ve tamirin projesine ve tekniğine uygun olarak yapılması gerekir.

“ONAY VERMEYEN DAVALI TARAF SORUMLU TUTULAMAZ”

Yasaya karşıt halde ve projesinde yer almayan biçimde yapılan çatının imal masrafından bu duruma onay vermeyen davalı taraf sorumlu tutulamaz. Tüm bu nedenlerle mahkemece yazılı halde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından belgedeki yazılara, kararın dayandığı deliller ile yasal gerektirici nedenlere nazaran, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile yola ve kanuna uygun olan kararın onanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Yorum gönder