Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kombine nakliyecilik muahedesi en kısa müddette yürürlüğe girmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kombine nakliyecilik muahedesi en kısa müddette yürürlüğe girmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan’da Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7. Toplantısı’nda konuştu. Uraloğlu, Ulaştırma Bakanları ile bir ortaya gelerek ulaştırma alanında ülkeler ortasında iş birliğinin daha da artması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Uraloğlu burada yaptığı konuşmada “Zengezur kontağı Türk Dünyasını birbirine bağlayacak değerli bir adım, Orta koridorun kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlanıyor, dost ülkelerimiz ortasında ikili ve transit karayolu dokümanı kotalarını kaldırmalıyız, Kırgızistan ile mutabakata vardık, öbür ülkelerle de bu adımları atmak isteriz, Cezayir’i Afrika’ya açılan bir kapı olarak görüyoruz, ‘Elektronik Geçiş Dokümanı Sistemi’ ile taşımacılar fiziki evrak için uzun mühlet beklemeyecek, kombine nakliyecilik mutabakatı en kısa müddette yürürlüğe girmeli.” dedi. Uraloğlu, konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değindi. Filistin için kalıcı tahlil tesis etmek zorunda olunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur uğraşına sonuna kadar dayanak verecektir” dedi.

Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusa ve 1 trilyon doları aşan iktisat büyüklüğü ile global bir güç olma potansiyeline sahip olunduğunu söz etti. Bakan Uraloğlu, potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücün açığa çıkartılması gerektiğini vurguladı.

ORTA KORİDORUN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları olarak demiryolu ağının geliştirilmesi, süratli tren kontaklarının artırılması, kara yolu ulaşımında kapasite artışları ve yeni güzergahların oluşturulması ile liman kapasitelerinin artırılmasına ait planlama ve çalışmalarının üzerinde çalışıldığını tabir eden Bakan Uraloğlu, “Bu muazzam yatırımlarla ülkelerimiz üzerinden geçen Orta Koridorun kapasitesinin de artırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm üyelerin çalışmalarını bu tarafta hızlandırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ÜLKELERİMİZ ORTASINDA İKİLİ VE TRANSİT KARAYOLU DOKÜMANI KOTALARINI KALDIRMALIYIZ

Bakan Uraloğlu, karayolu ile ülkeler ortası geçiş prosedürlerinin nakliyattaki artışlar karşısında epey yetersiz kaldığına dikkat çekti. Uraloğlu, “Başta geçiş dokümanları olmak üzere, yaşanan bu kahırların ticaretimizi engellemesine müsaade vermemeliyiz. Nakliyatın ve ticaretin önündeki pürüzleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ülkelerimiz ortasında taşımaları özgürleştirmek maksadıyla ikili ve transit karayolu geçiş evrakı kotalarını kaldırmamız gerekmektedir.” sözlerini kullandı.

KIRGIZİSTAN İLE MUTABAKATA VARDIK, ÖTEKİ ÜLKELERLE DE BU ADIMLARI ATMAK İSTERİZ

Bakan Uraloğlu, bu kapsamda Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların özgürleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını ve son basamağa gelindiğini belirterek, öbür üyelerle de bir an evvel bu adımları atmak istediklerini söz etti.

KOMBİNE NAKLİYECİLİK MUAHEDESİ EN KISA MÜDDETTE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasında ayrıyeten; Teşkilat bünyesinde özverili çalışmalar sonucu imzalanan Kombine Nakliyat Mutabakatının en kısa müddette yürürlüğe girmesini gerektiğini belirtti. Mutabakatın hayata geçirildiğinde kombine nakliyecilik operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda paha biçimde teşvik edileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki hissesinin değerli ölçüde arttırılacağını söz etti.

ZENGEZUR İRTİBATI TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK DEĞERLİ BİR ADIM

Bakan Uraloğlu, bölge için Zengezur İrtibatı üzerinden yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve bu temasın Kafkasya’daki olağanlaşma için hayati ehemmiyet taşıdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan ortasında direkt demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak bu kontağın hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak değerli bir adım olacağına inanıyorum.” dedi. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu sınırın ilişkileriyle birlikte bir an evvel bitirilmesi için Azerbaycan ile çok yakın çalışıldığını söz eden Bakan Uraloğlu, kardeş Türk Devletlerinin Zengilan’da bir ortaya gelmesini de bu açıdan manalı buluyorum.” diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, toplantıda ayrıyeten Türk Devletleri Teşkilatları Ulaştırmadan sorumlu Bakanlıklarla olarak bölgede ekonomik kalkınma ve vatandaşların refahının yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmaları anlattı. Bakan Uraloğlu, ülkeler ortasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici tutum ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ELEKTRONİK GEÇİŞ DOKÜMANI SİSTEMİ İLE TAŞIMACILAR FİZİKİ DOKÜMAN İÇİN UZUN MÜDDET BEKLEMEYECEK

Bakan Uraloğlu, “Bu manada, Ulaştırmada dijitalleşmeye büyük ehemmiyet veren ve bu mevzuda e-TIR ve e-CMR üzere uygulamalarda öncü bir ülke olarak, dileyen üye ülkelerle deneyim paylaşımına hazır olduğumuzu söz etmek isterim. Türkiye ile Özbekistan ortasında gerçekleştirilen ve milletlerarası karayolu nakliyatında taşımacılara büyük kolaylık sağlayacak olan e-Permit yani Elektronik Geçiş Dokümanı Sistemi ile taşımacılar fiziki doküman için uzun mühlet beklemek zorunda kalmayacak, taşıt nerede olursa olsun elektronik olarak evraka erişim imkânı olacaktır.” dedi.

CEZAYİR’İ AFRİKA’YA AÇILAN BİR KAPI OLARAK GÖRÜYORUZ

Bakan Uraloğlu, toplantıda yaptığı açıklamalarda yakın vakitte Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında görüşmelerin epeyce verimli geçtiğini belirterek, Cezayir’i Afrika’ya açılan bir kapı olarak gördüklerini tabir etti. Orta Asya ile Afrika ortasında Türkiye ve Cezayir üzerinden sağlanan bağlantısallığı önemsediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki periyotta bu temasın geliştirilmesine odaklanmak istiyoruz. Böylelikle orta koridorun değeri daha da artacaktır.” dedi.

TÜRKİYE HEM KUDÜS DAVASINA HEM DE FİLİSTİN HALKINA SONUNA KADAR TAKVİYE VERECEK

Bakan Uraloğlu, açıklamalarında İsrail-Filistin savaşına da değindi. Bakan Uraloğlu, “Ortadoğu’da hakça, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasına her manada takviye vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çocukları dahi katletmeyi yasallaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Filistin için kalıcı tahlili tesis etmek zorundayız. Filistin sıkıntısı görmezden gelindikçe bölgedeki olağanlaşma eforları sonuçlanmayacaktır” dedi. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki katliamları karşısında milletlerarası toplumun güçlü ve caydırıcı bir reaksiyon vermek zorunda olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Gazze’de akan kanın durması noktasında sergileyeceğimiz duruş ve Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ancak çok mühimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancın ve medeniyetin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur uğraşına sonuna kadar dayanak verecektir” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırmadan Sorumlu 7. Bakanlar Toplantısı’nın sonuçlarına ait bildiri imzalandı ve akabinde aile fotoğrafı çekildi.

Yorum gönder