Türkiye ‘akıllı ulaşım’ yolunda ‘otonom sürüş’ teknolojileriyle ilerleyecek

Türkiye ‘akıllı ulaşım’ yolunda ‘otonom sürüş’ teknolojileriyle ilerleyecek

Bakanlık kentlerde sürdürülebilir, çevreci, verimli, konforlu, inançlı ulaşım hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan AUS ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve siyasetlerin belirlenmesine ait çalışmalar yürütüyor.

Bu yolla ülkede tüm ulaşım modlarına entegre, yeni teknolojileri kullanan, yerli ve ulusal kaynaklardan yararlanan, verimli, inançlı, aktif, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma paha sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli projeler geliştiriliyor. Projelerle AUS mimarisi ve belirlenen standartlara uygun olarak tüm ulaşım modlarının entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Gelecek devirde, raylı sistemlerin hareket gücünün yeşil güce dönüştürülmesi için gerekli sistem ve altyapı çalışmaları yapılacak.

“Tam otonom araçlar”ın üretimi hedefleniyor

Mevcut altyapının otonom sürüşe uygun hale getirilmesi emeliyle hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu yolla tam otonom araçların üretimi ve ulaşım modlarında yaygınlaştırılması öngörülüyor. Araçların, üzerlerinde yer alan kamera, radar ve sensör üzere donanımlar ile yazılımların senkronize çalışması sonucu hareket etmesine dayanan “otonom sürüş” sistemi, yeni periyodun önceliklerinden biri olacak.

Araç ve sürüş paylaşımı, mikro mobilite ve gibisi alternatif son ulaşım uygulamalarına ait mevzuat çalışmaları da süratle tamamlanacak.

Blokzincir teknolojilerinin MaaS, bilgi paylaşımı, yük ve lojistik hizmetleri ile gibisi alanlarda kullanımı yaygınlaştırılacak.

Hava taksi (VTOL), drone ve gibisi araçlara yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılarak, AUS kapsamında kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gelecek periyotta, bu çalışmaların yerli ve ulusal teknolojilerle yapılmasına yönelik adımlar hızlanacak.

Lojistik merkezler, ulaşım modlarına entegre edilecek

Akıllı materyaller, yüzey kaplama, nanoteknoloji ve biyoteknoloji eseri, geri dönüştürülebilir ve gibisi gereçler geliştirilerek sürdürülebilir etraf maksadıyla akıllı ulaşım alanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

Toplanan ulaşım bilgileri anonimleştirilerek, araştırma ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinde kullanılacak.

Ulaşımdaki sıkışıklığı azaltmaya yönelik trafik sıkışıklığı fiyatlandırma, yüksek doluluklu şerit, düşük emisyonlu bölge, esnek çalışma saatleri uygulamaları geliştirilecek.

AUS alanında ve ulaşım modlarında erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Lojistik merkezleri de ulaşım modlarıyla entegre edilerek, nakliyecilik faaliyetleri kolaylaştırılacak. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Diğer yandan, araç içi bilgi ve haberleşme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına, bu sistemlerin yerli ve ulusal olarak üretimine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yorum gönder