Truvalılar Türk müydü? İspanyol gezgin seyahatnâmesinde ‘Türkler Truva’nın intikamını alacak’ müellif

Truvalılar Türk müydü? İspanyol gezgin seyahatnâmesinde ‘Türkler Truva’nın intikamını alacak’ müellif

Ekşi Şeyler’de gündem olan yazıya nazaran, Truva kenti Çanakkale vilayet sonları içinde yer alır. Çanakkale Boğazı’nın güneybatı ağzının çabucak güneyinde ve Kaz Dağı’nın kuzeybatısında bulunan bir kenttir.

Bu kente ilişkin kusursuz mitolojik öykülerden biri de Truva Savaşıdır. Truvalı paris, sparta hükümdarı menelos’un karısı helen’i kaçırır ve olaylar başlar. Truva atı denilen savaş hileis ile Truva kenti yıkılır.

M.Ö. 1184 yılında meydana gelen Truva Savaşı’ndan asırlar sonra M.S. 7. yüzyıl’da yaşamış bir orta çağ tarihçisi Fredegar tarafından yazılan kroniklerde Truva Savaşı sonrası kentten kaçanların birkaç kümeye ayrıldıklarından bahsedilir.

Söylenilenlere nazaran bir küme Makedonya’ya gitmiş ve çok büyük bir imparatorluk kurmuştur.

Diğer bir küme ise kendilerine Francio isimli bir kral seçerek Frank milletini oluşturmuştur.

Başka bir küme ise daha uzaklara, Asya’ya kadar gitmiş ve Tuna kıyılarına yerleşmişlerdir.

Fredegar kronikleri’ne nazaran bu topluluk “Torquotus” isimli bir hükümdârın kılıcı altında birleşmiş ve Türk ismini de buradan almıştır.

Toronto prensi 1. Bohemond’a bağlı olan ve ismi bilinmeyen bir tarihçi “Gesta Francorum” isimli yapıtı yazmıştır. Bu eser haçlı seferi ve savaşan milletlerle ilgili bilgi verirken burada da Türklerin İskit bölgesinde yaşamaya başladıkları ve Truvalıların soyundan oldukları belirtilir. Yeniden orta çağ periyodunda Jean Lemaire, Guibert de Nongent üzere tarihçilerin yapıtlarında bu savlar yinelenir.

Venedikli tarihçi Andrea Dandolo da “Truva’dan kaçanlardan kimileri Kafkas dağlarının arkasına sığınmıştır ve Turcus ismini almışlardır.” halinde tabirlerde bulunmuştur.

Türklerin, Truvalıların intikamını aldıkları ve onların soyundan geldikleri inancı, orta çağda yazılmış yapıtların de okunmasıyla birlikte güzelce yerleşir Avrupa’ya. Onlara nazaran Türkler asırlar boyunca bu günü beklemişlerdir intikam almak için. Meşhur İspanyol gezgin Pero Tafur da Bizans’ın son periyotlarını anlattığı seyahatnâmesinde Bizans halkının “Türkler Truva’nın intikamını alacaklar!” dediğini muharrir.

Yorum gönder