Tarihe damga vuran casuslar ortaya çıktı. Kullandıkları haberleşme yolu şaşırttı

Tarihe damga vuran casuslar ortaya çıktı. Kullandıkları haberleşme yolu şaşırttı

Aktüel Tarih Mecmuası’nda yer alan bilgilere göre, tarihin birinci casusları Firavunlar görevlendirdi. Köleleri ortasına casuslar göndererek, çok çalışmayanları tespit ettiler. Casusluğun içeride işe yaradığı anlaşılınca düşmanların ortasına da onları sızdıran Firavunlar, papirüslere sayısız istihbarat öyküsü bıraktı.

MEHDİ’NİN ENDÜLÜS’TEKİ CASUSU

Cafer kendini bir gün halifenin casusu olarak buldu. Kurtuba’ya gitti. O, Müslümanlara, En- dülüs’te uçan kuştan bile haberdar olduğunu gösterdi.

TRUVA ATI’NI YOLLAYAN YUNAN İSTİHBARATI

Truva-Yunan savaşlarının en vurucu anı olan Truva Atı hadisesi, tarih boyunca insanlara zaferin yalnızca bilek gücüyle kazanılamayacağını, gayrinizami harbin de her daim savaşın temel sıkıntısı olduğunu kanıtladı.

MİHALOĞLU’NUN ENSELEDİĞİ MACAR CASUSU AGSILLA GON

Michael Szilágyi,

Osmanlı topraklarında casusluk ederken, akıncı Mihaloğlu Ali Beyefendi tarafından yakalandı ve bedelini başının bedeninden ayrılmasıyla ödedi.

TARİHİN BİRİNCİ DERİN DEVLET ÖRGÜTÜ

Imparator Domitianus tarihin birinci derin devletini kurdu. Örgütün birincil vazifesi imparatorun elini kirletmeden suikastlar düzenlemekti. Frumen- tarii’den korkanlar, kendilerini korumak için karşı casusluk örgütü kurdu.

KAHRAMAN MI? HAİN Mİ? İKİSİ DE DEĞİL ZİRA CASUS…

Benedict Arnold, Amerika Bağımsızlık Savaşları sırasında vazife almış bir subaydı. George Washin- gton onu tümgenerallik rütbesine çıkarmış ve yürekten bir itimat duymuştu ancak, Amerikan tarihinin en büyük “hain “lerinden biri oldu. Bir gün New York’taki kaleyi İngiliz kuvvetlerine teslim etmek için mutabakat yaptı. Sonrasında, yıllar yılı İngilizler lehine çalıştığı ortaya çıktı. O bir İngiliz kahramanı, bir Amerikan hainiydi.

JAMES BOND’A İLHAM VEREN KAPALI AJAN

Sidney Reilly Bolşevikler ortasına sızdı. İngiltere’yle anlaşarak kaynakçı kılığında Rus silah fabrikalarında çalıştı, itfaiyeci üzere davranarak Rus kentlerinin haritalarını İngilizlere sattı. Sonunda ifşa oldu ve sorgusu bitmeden öldürüldü.

TÜRK CASUS FBI ‘AJAMES BOND’A SIZDI

Hüseyin Yıldırım, Berlin’de otomobil tamir ederken bir anda Alman casusu olarak FBI’a karıştı. Amerika’yı 2.5 milyar dolar ziyana uğratti lakin 1989’da yakalandığında 15 yıl mahpusa mahkum oldu.

SOVYETLER YIKILDI, KGB UNUTMADI

Oleg Gordievsky, SovyetLerin Londra casusu olmasına karşın İngilizlere yardım etti. İfşa olunca Kraliçe için yemin ederek İngiltere’de yaşamaya başladı. Lakin ihaneti unutmayan KGB, Sovyetler yıkılsa da 2008’de onu öldürmeye çalıştı.

HABERLEŞME YÖNTEMLERİ

Haberleşme yollarından biri pençe tüpleri ve maillerdir. Kuşların kuyruklarına yazılan şifreler anahtardır.

Bir öbür prosedür ise Sultan güvercini ve fotoğrafçı kuşlardır.

Yorum gönder