Tapusu olanlardan artık o evrak istenecek ’15 gün mühlet verildi’

Tapusu olanlardan artık o evrak istenecek ’15 gün mühlet verildi’

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çiftçilere ilişkin ziraî faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS’nin kullanılmasına ait tarz ve asılları belirliyor. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, denetimlerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ait asıllar düzenlendi.

HİSSEDAR YAHUT MİRASÇILAR İTİRAZ EDERSE NE OLACAK?

Buna nazaran, taahhütnameye mevzu yerler, üretim yılına ilişkin uydu imgeleriyle ya da tespit komiteleri tarafından yerinde denetim edilecek. Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye husus topraklara üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu yerlere ilişkin kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname mühletinin sonuna kadar, itiraz edilen paylara tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

SONA ERECEK

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan topraklara, hissedar yahut mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu yerlere ilişkin kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname mühletinin sonuna kadar verasete husus paylara itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

15 GÜN MÜHLETLE ASKIYA ÇIKARILACAK

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan yerlere, hissedar yahut mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu topraklara ilişkin kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname mühletinin sonuna kadar verasete mevzu paylara itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek. Taahhütnameye husus yerlere ait ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün müddetle vilayet ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar yahut mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

MİRASÇILIK DOKÜMANI İSTENECEK

Tapu sicilinde kayıtlı malikin mevti halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset evrakında belirtilen mirasçılar ismine tescil süreci yapılmamış yerler, intikali yapılmamış yerler kapsamında sayılacak.

İntikali yapılmamış topraklar için taahhütnameyle gerçekleştirilen müracaatlara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık dokümanı istenecek.

TÜM HİSSEDARLARDAN TAAHÜTNAME İSTENECEK

Başvuru yapılan toprakta, kendine ilişkin payı olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira kontratı ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, pay oranları muhakkak olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira mukavelesi ya da taahhütname istenecek.

Güncelleme: 24 Kasım 2023 / 14:24

Yorum gönder