Ordu’da AKP’li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı

Ordu’da AKP’li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı

YENİÇAĞ / ORDU/ Ali YAZAN

Sayıştay tarafından AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında hazırlanan 2022 yılına ilişkin raporda dikkat çeken birçok usulsüzlük yer aldı. Raporda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü dışındaki müdürlüklerin temsil ağırlama bütçesi kullandığı, otopark gelirlerinin ilçelere gönderilmediği; minibüs, otobüs, servis ve taksi plakalarının süresiz olarak verildiği, taşınmazlarda kira kontrat kararlarına uyulmadığı ve mal alımları ile üretim işlerinin kısımlara bölünerek direkt temin prosedürü ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

OTOPARK FİYATLARI İLÇELERE GÖNDERİLMEDİ

Sayıştay raporuna nazaran Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından elde edilen otopark gelirlerinin ilçe belediyelerine gönderilmediği ortaya çıktı. Raporda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilmek yahut kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark gelirlerinin nüfusları oranında ilçe belediyelerine dağıtılmadığı tespit edildi.

KATMA BEDEL VERGİSİ’NDE İNDİRİM YAPMIŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi faaliyetlerine girmeyen ve asli hizmetleri kapsamında yapılmış olan harcamalarına ait Katma Paha Vergisi (KDV)’nin giderleştirilmesi yahut etkinleştirilmesi gerekirken indirim konusu yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede; belediyenin iktisadi faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet alımları hasebiyle ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması gerekirken, iktisadi faaliyetleri dışındaki alımlarla ile ilgili olarak 2022 yılı içerisinde 191 İndirilecek KDV hesabına 3.215.048,75 TL meblağında kayıt yapıldığı, bahsedilen KDV meblağlarının indirime bahis edilmesi nedeniyle de vergi dairesine gönderilmesi gereken KDV fiyatlarında eksiklik oluştuğu tespit edilmiştir.

RUHSAT OLMADAN İŞYERİNİN ÇALIŞMASINA MÜSAADE VERİLMİŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kiraya vermiş olduğu birtakım işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği ve kimi işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının olmadığı tespit edildi.

KATI ATIK TESİSİ ÜÇ DEFA CEZA YEDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İdaresi Tesislerinin işletilmesi işinde Etraf Mevzuatı ve Mukavele Kararları doğrultusunda hareket etmediği ve bu kapsamda üç defa ceza yediği de ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İdaresi Tesislerinin İmali ve İşletilmesi İşinin yüklenicisi firma hakkında Ordu Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ÇED raporunda verilen taahhütlere alışılmamış faaliyette bulunulması ve su kaynağının kirletilmesi münasebetleriyle 3 başka para cezası uygulandığı tespit edilmiştir.

TEMSİL VE TANITMA ÖDENEKLERİ YANLIŞ ÜNİTELERE KULLANDIRILMIŞ

Belediye bütçesinde yalnızca başkanlık makamına ilişkin olması gereken Temsil ve Tanıtma Sarfiyatları ödeneklerinin birebir vakitte, başka ünitelerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırıldığı görülmüştür.

Belediye bütçesinde yalnızca başkanlık makamına ilişkin olması gereken Temsil ve Tanıtma Masrafları ödeneklerinin birebir vakitte, öteki ünitelerin bütçesinde de tertip açılmak suretiyle kullandırıldığı görülmüştür.

İŞÇİLERİN YILLIK MÜSAADESİ KULLANDIRILMAMIŞ

İşçilerin Yıllık Fiyatlı Müsaadelerinin Vaktinde Kullandırılmaması Belediyede çalışan personellerin toplumsal hakları olan yıllık fiyatlı müsaadelerinin vaktinde tertipli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık müsaade müddetlerinin bulunduğu görüldü.

Anayasa’nın “Çalışma kuralları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci hususunda; dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu haklar ile kurallarının kanunla düzenleneceği karar altına alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından eksik kullandıran patron yahut patron vekiline bu durumda olan her emekçi için iki yüz yirmi Türk Lirası (2022 yılında 756 TL) idari para cezası verileceği karara bağlandı.

MİNİBÜS, OTOBÜS VE TAKSİ PLAKALARI

Minibüs, Otobüs, Servis ve Taksi Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi sonları içerisinde minibüs (M), otobüs (J), servis (S), taksi (T) ve dolmuş (D) plakalarının, Vilayet Trafik Kurulu kararları, vilayet, ilçe belediyeleri encümen kararları ile mühlet belirtilmeden verildiği tespit edilirken yapılan incelemelerde Ordu İli Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmeden evvel Vilayet Trafik Komitesi ve Encümen Kararları ile 924 adet T (Taksi), 2.974 adet M (Minibüs), 361 adet D (Dolmuş), 224 adet J (Otobüs), 732 adet Servis plakası tanımlanmış ve üçüncü şahıslara verilen kelam konusu plakaların süresiz bir formda kullanılması sağlandığı ortaya çıkartıldı.

ÇÖP TESİSİNİN ETRAFA ZİYANI TESCİLLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, “Gerek mecliste gerek Ordu’da tekraren lisana getirdiğimiz bahis Sayıştay Raporuyla da tescillendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin İlküvez çöp tesisinde olan usulsüzlükler ve etraf tahribatı tescillendi” dedi.

‘BU TESİS KAPATILMALI’

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin İlküvez çöp tesisinde olan usulsüzlükler ve etraf tahribatı; daha evvel Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü’nün, Bakanlığın ve ilgili öteki kamu kuruluşlarının da Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili firmaya kestiği cezalar, yazdığı yazılarla sabitti diyen Adıgüzel, “Bu mukaveleye muhalif tesisin hukuksuzluğu Sayıştay Raporu’nun 19. Sayfasında “BULGU 4: Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İdaresi Tesislerinin İşletilmesi İşinde Etraf Mevzuatı ve Kontrat Kararları Doğrultusunda Hareket Edilmemesi” başlığında net bir biçimde söz edilmiştir. Bu tesisin Büyükşehir tarafından derhal kapatılması, mukavele gereği de insan ve etraf sıhhati açısından da belediyecilik sorumluluğu gereği de mecburiyken bu yapılmamış ve bugüne kadar açık kalmıştır” diye konuştu.

Yorum gönder