Milletlerarası mutabakatlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milletlerarası mutabakatlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası muahede, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kolombo’da 28 Ocak 2022’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Mahzur Olma Anlaşması” ve eki “Protokol” hakkındaki karar Resmi Gazete’de yer aldı.

3 Kasım 2020’de Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Mani Olma Anlaşması” da onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abuja’da 20 Ekim 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Pürüz Olma Anlaşması” da onaylandı.

27 Şubat 2022’de Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Mani Olma Anlaşması” ilişik notalarla birlikte onaylanarak Resmi Gazete’de yer aldı.

Antalya’da 14 Kasım 2015’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Pürüz Olma Anlaşması” ve eki “Protokol” ile mutabakatta değişiklik yapılmasına dair notalar onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmalar kapsamında da taraf ülkelerle ekonomik ilgilerin gelişmesi ve vergi konusundaki işbirliğinin artması amaçlanıyor.

Yorum gönder