MEB açıkladı: ‘Afet bilinci’ dersi müfredata giriyor

MEB açıkladı: ‘Afet bilinci’ dersi müfredata giriyor

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 5, 6. ve 7. sınıflar için hazırlanan “afet bilinci” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının onayından geçti.

Afet şuuru dersi, ortaokul 5, 6. ve 7. sınıflarda her bir seviyesi 72 saatten oluşan öğretim programını içeriyor ve seçmeli dersler kapsamında yer alıyor.

Afet şuuru dersinde, öğrencilerin afetlerde hayat hünerlerini kullanmaları, birinci yardım ve değeri ile afetlerin Türkiye’deki tesirleri hakkında bilgi sahibi olmaları, afetlerin bireye, topluma ve iktisada vermiş olduğu ziyanı kavramaları, afetlerin mümkün sonuçlarını varsayım etme maharetlerini faal bir formda kullanmaları üzere kazanımları elde etmeleri amaçlandı.

Derste, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olarak, “çevre okuryazarlığı”, “medya okuryazarlığı”, “harita okuryazarlığı”, “konum analizi”, “değişim ve sürekliliği algılama” ve “mekanı algılama” üzere marifetlerin kazanılması için bahisler da yer aldı.

Öğrenciler, bu derste evvel birinci seviyesi (afet şuuru 1), sonra da ikinci seviyesi (afet şuuru 2) okuyacak.

Ders mühletince öğrencilerin, alana ait bahisleri araştırarak bunlarla ilgili sunum yapmalarına imkan sağlanacak. Derslerde, drama, oyun, seyahat, müşahede, tatbikat üzere etkinliklere yer verilecek.

Afet şuuru dersinin mümkün olduğunca görsel malzemelerle desteklenmesi ve dersin işlenişinde günlük hayatta karşılaşılan örneklere yer verilmesi planlanıyor.

Derslerin uygulama etabında öğrencilerin yaşadıkları bölgeler dikkate alınarak tehlike oluşturan afet risklerine odaklanılacak ve tahsil sürecinde öğrencilerin etkin rol alması sağlanacak.

İki seviyede dört ünitede ele alınacak

Dersin birinci seviye müfredatında, “doğa ve insan etkileşimi” ve “doğa kaynaklı afet türleri”, ikinci seviye müfredatında ise “doğa kaynaklı afet türleri” ile “insan kaynaklı afet türleri” üniteleri yer alacak.

Öğrenciler, “doğa ve insan etkileşimi” ünitesinde, risk, tehlike ve afet kavramlarının yanı sıra afete neden olabilecek tabiat ile insan kaynaklı olayların sınıflandırılması hakkında bilgi edinecek ve tabiat kaynaklı olayların afet riskine dönüşmesinde insanın rolü hakkında çıkarımlarda bulunabilecek.

Afetlere karşı şuurlu olmanın afet ve acil durum idaresindeki değerine vurgu yapılan ünitede, birinci yardımın öncelikli hedefleri ile afet ve acil durum risk idaresinde aktör olan ulusal ve memleketler arası kuruluşların çalışmalarının bulunduğu husus başlıkları yer alacak.

“Doğa kaynaklı afet türleri” ünitesinde öğrenciler, zelzele olayının afete dönüşmesinin nedenlerini tahlil edecek, zelzele öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri öğrenecek ve sarsıntı afetine maruz kalındığında enkaz altında yapılması gerekenler hakkında bilgi edinecek.

Sel ve taşkın olaylarının afete dönüşme nedenlerinin de yer aldığı ünitede, öğrencilerin, sel ve taşkın tehlikesine karşı alınacak tedbirler ile Türkiye’de sel ve taşkın riski yüksek olan yerler hakkında çıkarımlarda bulunarak, sel ve taşkın esnasında yapılması gerekenleri öğrenmesi sağlanacak.

İkinci seviye olan “afet şuuru 2” dersinde de yer alan “doğa kaynaklı afet türleri” ünitesinde bu kere, çığ olayının afete dönüşme nedenleri, Türkiye’de çığ riski yüksek olan yerler, çığ tehlikesine karşı alınacak tedbirler, çığ sonrasında dikkat edilecek konular üzere bahis başlıkları ele alınacak.

Fırtınanın afete dönüşmesinin ve kuraklık tehlikesinin nedenleri ile Türkiye’de kuraklığın ekonomik, çevresel ve toplumsal tesirlerinin tahlil edilmesi, erozyon tehlikesinin nedenleri ve salgın hastalıklara ait temel kavramlar da yeniden bu ünite altında incelenecek.

İnsan kaynaklı afetlere de yer verilecek

İkinci seviye müfredatında yer alan “insan kaynaklı afet türleri” ünitesinde öğrencilerden insan kaynaklı afetlerin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunması beklenecek.

Yangının afete dönüşme nedenleri, ulaşım sistemlerindeki kazalardan kaynaklanan afetler, endüstriyel kazaların neden olduğu ziyanı çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla kıymetlendirilmesi üzere husus başlıklarının bulunduğu ünitede ayrıyeten nükleer, biyolojik ve kimyasal kaza tehlikesi durumunda alınacak tedbirler kısmı de bulunacak.

Ünitelerin genelinde öğrenci etkileşimine değer verilirken, öğrencinin etkin iştiraki için etkileşimli tahta kullanımı ve görsel gereçler ile anlatıma yoğunluk verilecek.

Yorum gönder