Karar Resmi Gazete’de: Ulusal Su Konseyi kuruldu

Karar Resmi Gazete’de: Ulusal Su Konseyi kuruldu

Ulusal Su Heyeti; Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Ulusal Eğitim Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Lideri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lideri, Türkiye İstatistik Kurumu Lideri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lideri ve Türkiye Belediyeler Birliği Lideri’nden oluşacak.

Kurul, 12. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı üzere yürürlükte olan “Su İdaresi Uyum Konseyi ile havza konseyleri ve vilayet su kurulları”nın daha faal hale getirilmesi, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem alakasını temel alan su arzına ait kısa ve uzun vadeli plan, siyaset ve stratejilerin oluşturulmasının yanı sıra su idaresinde aktif uyum ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

SU KAYNAKLARI DAHA AKTİF KORUNACAK

Kurul, tıpkı vakitte su kaynaklarının koruma-kullanma istikrarı gözetilerek verimli kullanılması, su siyasetlerinin sürdürülebilir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep istikrarının sağlanması, su kaynaklarının daha aktif korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Su kaynaklarının kalitesinin ve ölçüsünün korunmasına ait hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan meseleleri tahlile kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak Şura, kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılmasını sağlayacak önlemleri de alacak.

Yorum gönder