İşte dünyanın en eski ülkeleri. Asırlara baş tutuyorlar

İşte dünyanın en eski ülkeleri. Asırlara baş tutuyorlar

İşte yüzlerce yıldır varlıklarını sürdüren dünyanın en eski ülkeleri…

10 – SAN MARİNO: İtalyan yarımadasındaki bu küçük ulus, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Toplamda sadece 24 mil karelik (62,2 kilometrekarelik) bir alana sahip olan San Marino, dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına karşın yüzyıllardır bağımsızlığını müdafaayı başarmıştır. (Vatikan Kenti , sadece 121 dönüm yahut 49 hektarla dünyanın en küçük ülkesidir.) Geleneğe nazaran San Marino, MS 3 Eylül 301’de St. Marinus tarafından kuruldu. Tarihçiler bu kuruluş tarihini tartışsa da San Marino’nun en azından MS 13. yüzyıldan bu yana kendi kendini yöneten bir cumhuriyet olarak fonksiyon gördüğü doğrudur.

9 – JAPONYA: Güneş tanrıçası Amaterasu’nun soyundan gelen efsanevi İmparator Jimmu’nun, M.Ö. 660 yılında Japonya’nın imparatorluk hanedanını kurduğuna inanılıyor. Japonya’yı dünyadaki en eski daima kalıtsal monarşi haline getiriyor. Tarihçiler ulusun kuruluşunu biraz daha geç bir tarihe, MS 4. yüzyılın ortalarına, takımadaların devletlerinin tek bir devlet halinde birleştiğine işaret ediyorlar.

8 – MEKSİKA: Günümüz Meksika’sının tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200’e kadar uzanmaktadır. Olmecler, Meksika Körfezi ve güney Meksika boyunca yaşadılar ve Olmec hükümdarlarını temsil ettiğine inanılan devasa bazalt başlarıyla ünlüler. Olmecler muhtemelen Amerika’da birinci yazı biçimini kurdular ve geniş ticaret ağlarına katıldılar. Tesirleri daha sonra bölgeye hakim olan Maya ve Aztek kültürlerinde görülebilir.

7- YUNANİSTAN: Günümüz Yunanistan’ındaki birinci hükümet aslında antik Yunan’dan öncedir. MÖ 1600 civarında başlayan Miken Uygarlığı, dünyanın en eski daima yerleşim yerlerinden kimileri olan Thebes ve Atina da dahil olmak üzere birçok krallıktan oluşuyordu .Miken Uygarlığı, Yunanistan’ın Karanlık Çağını yaşadığı MÖ 12. yüzyılın ortalarına kadar Yunanistan’da gelişti. Lakin Mikenlerin kültürel mirası yaşamaya devam etti.

6 – ÇİN: Çin’deki hükümetin tarihi, birinci efsanevi olmayan Çin hanedanı olan Shang hanedanının kuruluşuyla birlikte en az MÖ 1600’e kadar uzanır. (Daha evvelki Xia hanedanlığının varlığını destekleyecek delillerin daha sonra ortaya çıkması mümkündür.) Shang hanedanı, kuzeyde Hebei Eyaleti’ne ve batıda Henan Eyaleti’ne kadar uzanan günümüz Çin’inin kuzeydoğu kısmını denetim ediyordu. Shang idaresi sırasında (M.Ö. 1600-1046 civarı), Çinliler 12 aylık, 360 günlük bir takvim oluşturdular ve bugün kullanılan yazı sistemini geliştirmeye başladılar. Yin Xu arkeolojik alanı, MÖ 1300 yılında Shang hanedanının başşehriydi ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir.

5 – IRAK: Mezopotamya (bugünkü Irak) çoklukla ” medeniyetin beşiği ” olarak anılır. Bu Irak’ı epeyce yaşlı kılıyor olmalı ancak kaç yaşında? Bir iddia, Sargon’un idaresinin başlangıcı olan MÖ 2334’tür. Sargon, bölgedeki kent devletlerini Akad imparatorluğu altında birleştirdi ve birinci Sami hanedanını kurdu. Sargon, Fırat Irmağı üzerinde bir yerde olduğuna inanılan fakat şimdi keşfedilmemiş başşehir Akkad’dan (veya Agade) karar sürüyordu.

4 – ERMENİSTAN: Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi’nin “Ermenilerin Tarihi” isimli yapıtı yaratılıştan MS 428’e kadar olan devri kapsamaktadır. Khorenatsi’nin anlatımında Ermenistan’ın kuruluşunun MÖ 2492’de gerçekleştiği belirtiliyor, lakin yakın vakte kadar bu erken tarihi destekleyecek hiçbir ispat yoktu. Nature mecmuasında 2016 yılında yayınlanan bir araştırma, Ermeni kökenlerine dair M.Ö. 3000 ile 2000 yılları ortasına tarihlenen genetik deliller buldu. Araştırmanın muharrirleri, “Bu karışım tarihlerinin tıpkı vakitte Ermenistan’ın M.Ö. 2492’deki efsanevi kuruluşuna da denk geldiğini not ediyoruz” diye yazdı.

3 – HİNDİSTAN: 2023 yılında Birleşmiş Milletler , günümüz Hindistan’ını dünyanın en kalabalık ülkesi ilan etti. Tıpkı vakitte dünyanın en eski ülkelerinden biridir. MÖ 2500’den MÖ 1500 civarında yerini Vedik uygarlığa bırakana kadar Hint yarımadasında gelişen İndus Vadisi uygarlığı, dünyanın üç büyük birinci uygarlığı ortasında en yaygın olanıydı. (Diğerleri Mezopotamya ve Mısır’dı.) İndus uygarlığı batıda Umman Denizi yakınındaki Sutkagan Dor’a (bugünkü Pakistan’da) ve doğuda Hindistan’ın şu anki başşehri Yeni Delhi yakınlarındaki Alamgirpur’a kadar uzanıyordu. Hindistan’ın uzun geçmişine karşın, kimi ölçütlere nazaran ülke sırf birkaç on yıllık bir geçmişe sahip. 1858’den 1947’ye kadar neredeyse bir yüzyıl boyunca Hindistan ve Pakistan İngiliz imparatorluğunun kesimiydi. 15 Ağustos 1947, Hindistan’ın yine kendi kendini yöneten bir ülke haline geldiği Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

2- İRAN: Antik Elam krallığı, günümüz İran’ında MÖ 2600 civarında kuruldu. Başşehri, şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Susa’ydı. Arkeolojik ispatlar, MÖ 5. binyıldan MS 13. yüzyıla kadar Susa’daki kentsel hayatı gösteriyor. Shilkhak-In-Shushinak devrinde tepeye çıkan Elam, batıda Dicle Irmağı’na (günümüz Irak’ı) ve güneyde Persepolis’e kadar uzanıyordu.

1 – MISIR: Kuruluşunu M.Ö. 3150 olarak kabul edersek Mısır dünyanın en eski ülkesidir. Bu tarih, Mısır’ın birinci hanedanının birinci hükümdarı Narmer’in saltanatının iddiası başlangıcı ve hanedan öncesi yahut eski Mısır olarak kabul edilen periyodun sonudur. Narmer Paleti (MÖ 3200-3000 civarı), Narmer’in Üst ve Aşağı Mısır’ı birleştirdiğini öne sürüyor; bir tarafta Narmer, Üst Mısır’ın Beyaz Tacı’nı takarken tasvir ediliyor; öteki tarafta Aşağı Mısır’ın Kızıl Tacını takıyor.

Yorum gönder