İsrail-Filistin çatışmaları geçmişin kapılarını aralıyor: Dr. Cemal Hamdan’ı MOSSAD mı katletti?

İsrail-Filistin çatışmaları geçmişin kapılarını aralıyor: Dr. Cemal Hamdan’ı MOSSAD mı katletti?

MAHMUD HÜDAYİ UYSAL

İşgalci İsrail’in kendi halkından dahi sakladığı, düzmece maddeleriyle konuşulmasını dahi yasakladığı bilgileri bilimsel datalarla ifşa eden Dr. Cemal Hamdan’ı MOSSAD mı öldürdü? Vaktinin en değerli ilim adamlarından olan Hamdan’ın mevti hâlâ çözülemedi.

Merhum Dr. Cemal Hamdan kimdir?

Dr. Cemal Hamdan’ın gençliğinde çekildiği fotoğrafı

Mısırlı coğrafyacı, düşünür ve araştırmacı Cemal Hamdan, 4 Şubat 1928’de Mısır’ın Kalyubiye Vilayeti’ne bağlı Ney Köyü’nde doğdu.

Bazı kaynaklara nazaran Mısır’ın fethi esnasında Mısır’a göç eden Arap Beni Hamdan Kabilesi’ne mensuptur.

Kalyubiye, Mısır

Eğitimini, şahsen Kahire’deki bir okulda öğretmenlik yapan El-Ezher Üniversitesi mezunu babasından aldı. Babası, oğlu Cemal’e İslam ve Kur’an-ı Kerim ilimlerini en düzgün biçimde öğretti. Orta ve lise öğretiminde üstün muvaffakiyet elde eden Hamdan, Kahire Üniversitesi Sanat Fakültesi’ne girdi ve buradan yardımcı doçent olarak mezun oldu.

Profesörlük unvanını almasının akabinde 1949 yılında İngiltere’de bir çalışma heyetine katılma fırsatı elde etti. Orada özel araştırmalar ve coğrafya üzerine çalışmalar yaptı. İngiltere’de bulunduğu mühlet zarfında daha sonraları büyük ses getirecek olan kitaplarını da yazmaya başlamıştı. Mevzubahis kitaplar;

“Şehirlerin Coğrafyası”, “Hartum Kent Topluluklarının Coğrafyaya Yansımaları” ve “Arap Dünyası Üzerine Araştırmalar”

kitaplarıdır. Bu kitaplarla 1959’da Mısır Devlet Teşvik Ödülü’nü kazanmıştır.

Yahudileri tarih ve coğrafyanın mikroskobuna soktu

Sina Yarımadası’nın Stratejik, Siyasi ve Coğrafik Pozisyonu | Dr. Cemal Hamdan

Cemal Hamdan’ın yapıtları Mısır coğrafyasının ve komşu ülkelerin siyasi-felsefi yapısını tahlil etmiştir. Çalışmalarında ve denencelerinde aslan hissesini kelamda Yahudi devleti almış, semavi bir dinin insanları olan Museviler ile

gerçek olmayan tarihi ve coğrafik tezlere dayanan

Siyonist proje”

ortasında net bir ayrım yapmıştır. Hekim Hamdan, bu tezlerin mesnetsiz olduğunu bilimsel datalarla kanıtlamıştır.
Cemal Hamdan, ileride sorun teşkil edecek en değerli kitaplarından biri olan

“Antropolojik Yahudiler”

kitabında, Filistin topraklarında kendilerine bir

“ulusal vatan”

kurarak Siyonist projeyi benimseyen Musevilerin kökenlerini ele almıştı. Günümüz Siyonist Musevilerin, antik çağlardaki yepyeni ismiyle

“Kenan”

yani Filistin diyarının sakinlerini

“Yahudilerin torunları”

olarak lanse etmesini

“kaynaksız ve yanılgılı bilgiler”

olarak belirtmişti.

Biz ve Dört Boyutumuz | Dr. Cemal Hamdan

Mevcut Yahudi kökenlerinin izini sürdükten sonra Hamdan, onların milattan evvel Filistin’i terk eden

“Filistin ve Kenan Yahudilerinin”

torunları olmadıklarını, daha fazla

“Hazar İmparatorluğu’na”

ilişkin olduklarını kanıtlamayı başarmıştı.

Hazar Denizi ve Karadeniz ortasında karar süren Hazarlar, MS sekizinci yüzyıl civarında Yahudiliği benimsemişlerdi.

Hamdan’ın deliller sunarak ortaya attığı bu fikirler, araştırmacı ve etnolog Arthur Koestler’in 1976’da yayınlanan

“On Üçüncü Kabile: Hazar İmparatorluğu ve Mirası”

isimli kitabında takip ettiği izlerin aynısıdır.

Cemal Hamdan’ın şaibeli ölümü

17 Nisan 1993’te Mısırlılar özelinde Araplar, 65 yaşındaki Dr. Cemal Hamdan’ın Kahire’nin Dokki bölgesindeki dairesinde gaz sızıntısı sonucu çıkan yangının akabinde öldüğü haberini aldılar. Güvenlik güçleri tarafından naaşının alt yarısı yanmış halde bulundu.

Hamdan’ın konutundan alınan görüntü

Bu vefat bir kaza üzere görünse de Mısır gazetelerinde yapılan çıkarım, tez ve yorumlar aksini gösteriyordu. Çünkü Mısır’ın ünlü gazetelerinden El-Vefd’in

“Mossad’ın öldürdüğü efsanevi kuş Cemal Hamdan”

başlıklı haberinde şöyle yazılmıştı:

Hamdan’ın vefatından sonra konutunda çekilen fotoğraf

“Hamdan’ın cesedi, alt yarısı yanmış halde bulundu ve herkes Dr. Hamdan’ın yanıklar sonucu öldüğüne inanıyordu. Lakin Giza’daki Sıhhat Müfettişi Dr. Yusuf El-Cündi, tuttuğu raporda merhumun

yanarak ölmediğini

yazdı.

Gaz boğulması nedeniyle öldüğünü

ve bedenindeki yanıkların mevt nedeni olmadığını zira yaraların mevte neden olma noktasına ulaşmadığını söyledi.”

Terör devleti İsrail’in MOSSAD ismiyle bilinen istihbarat servisinin subayları | 1976, Entebbe

Dr. Hamdan’ın akrabaları ve yakınları, yazmayı bitirmek üzere olduğu kimi kitapların

-özellikle de 1000 sayfa uzunluğunda olduğu söylenen

“Yahudilik ve Siyonizm”

kitabının-

taslaklarının ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Emniyet de keza Hamdan’ın kitaplarının ve evraklarının izine asla ulaşamadı. Taslakların bizatihi ortadan kaybolması ihtimali akla ve mantığa uymadığı için ortaya türlü türlü argümanlar atıldı. Vefat nedeni ve kitaplarının taslaklarının nerede olduğu hâlâ bilinmiyor lakin genel görüş Hamdan’ın

MOSSAD suikastına

kurban gittiği.

Yorum gönder