İlber Ortaylı: Yöneticilik Türk Tarihinde çok değerli bir ögedir

İlber Ortaylı: Yöneticilik Türk Tarihinde çok değerli bir ögedir

Türkiye Kurumsal İdare Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Milletlerarası Kurumsal İdare Doruğu, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin iştirakiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Türkiye’nin kendisine mahsus bir yapısı vardır

“II. Yüzyılda Muvaffakiyetin Anahtarı: Kurumsal Yönetim” temasıyla gerçekleşen XV. Milletlerarası Kurumsal İdare Zirvesi’ne özel konuşmacı olarak katılan Tarihçi Muharrir Prof. Dr. İlber Ortaylı, kurumsal idare prensipleri kapsamındaki birinci eser olan “Cumhuriyetin Birinci Kurumsal İdare Yapıtı Nutuk” üzerine değerlendirmelerini aktardı.

Nutuk vatan sizindir, diğerine da güvenemezsiniz diyor

Türkiye’nin kendisine has bir yapısı vardır bunun üzerinde durulması gerekir. Nutuk Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan temel bir yapıttır. Şirket, kurum yöneticilerine nasıl davranacaklarını öğretmez. Nutuk Türk gençliğine vatanı nasıl sevip, koruyacağını öğretir. Nutuk gençler diyor, onlara vatan ruhu veriyor. Vatan gençlere kalacak zira. Nutuk, asla milletler ortası sulh öykülerine güvenmeyin, vatan sizindir, diğerine da güvenemezsiniz der. Türk tarihinde iki tane eser vardır. Biri Babürnâme ikincisi de Nutuk’tur.

Öte yandan disiplin en değerli şeylerden biridir. Türkiye 1931’de bu disipline çok uzaktı. Türk işletmeleri ikinci dünya savaşında ithalat yapamadı, ihracat yaptı. Almanların ne varsa getirin talebinde Türkler otları, toprakları toplayıp verdi. O periyot Türkiye’nin toprak cinsleri o kadar çok ehemmiyet kazanıyor ki bu birikimle bir ithalat patlaması oldu. O periyotta lisan bilinmiyordu. Almanya’dan, Rusya’dan kaçan gençler o şirketlere girip işleri yönettiler ve o şirketlere ortak oldular. Biz 1960’ların başında büyük bir düzenek kurduk. Burada kıymetli iş insanlarının isimlerini söylemek lazım, biri Vehbi Koç, oburu Asım Kocabıyık. Bu isimleri gençler örnek almalı ve çok âlâ çalışmalı.” diyerek kelamlarını bitirdi.

Yorum gönder