Halep’te terör estiren, gasp ve yağma yapan örgüt: Şebbiha

Halep’te terör estiren, gasp ve yağma yapan örgüt: Şebbiha

Sudan’da Cancavitlerle emsal özellikler taşıyan Şebbiha, ‘görünmez yaratıklar’ manasına geliyor. Arap Baharı’yla birlikte her Arap devletinde bu usul derin devletle temaslı kolluk güçleri ortaya çıkmıştı. Arap Baharı, rejimlerin gizlenen bu nahoş yüzünü ortaya sermiş oldu.

ŞEBBİHA’NIN KUULUŞU

Şebbiha güçleri, Arap Birliği’nin nezaret yahut sponsorluğunda Lübnan’a giren Baba Esed’in burayı mesken edinmek ve bir endişe tertibi kurmak hedefiyle bu gereksinimi karşılamak üzere 1975 yılında kuruldu.
Şebbiha’nın yahut çağdaş fedailerin tohumlarını atan Esed ailesinden Malik Esed oldu. Şebbiha, kanunun uzanamadığı ve devletin ulaşamadığı haydutlar manasına da geliyor. Baba Esed onlardan güç aldı, onlar da keselerini doldurdu.

ŞEBBİHA’NIN LÜBNAN’DAKİ VARLIĞI

Şebbiha’nın en değerli özelliklerinden biri ise Lübnan’ı kaçakçılık üssü yaparak her türlü gayri legal faaliyet alanı olarak kullanmaktı.

Bu nedenle, Lübnanlılar genel olarak Suriye rejiminin ülkelerindeki faaliyetlerinden nefret ediyordu. Bir vakitler PKK üssünün de bulunduğu Bekaa Vadisi üzere Anjar da Suriye’nin muhaberat yahut Şebbiha üssüydü.

ERMENİLERİ KORUYOR

PKK’lı ayrılıkçılar Bekaa üzerinden Türkiye’de yapacakları hareketlere yönelik ideolojik ve askerî eğitim alırken Anjar’da da Ermeniler Suriye muhaberatının yahut Şebbiha’sının muhafazası altında yaşıyor ve kimse onlara dokunamıyordu. Esasen bir Ermeni beldesi olan Anjar, 1982 ile 2005 yılları ortasında Suriye’nin bütün karanlık işlerinin çevrildiği bir Ermeni-Nuseyri cumhuriyeti haline gelmiştir. Ermeniler Suriye rejimi sayesinde Lübnan iç savaşından yara bere almadan ucuz kurtulmuştu.

ŞEBBİHA’NIN İDARESİ

Şebbiha ögeleri tıpkı vakitte ‘fizikleri güçlü, zekâları kıt kimseler’ olarak nitelendirilmektedir. Nemir Esed’in yine organize ettiği Şebbiha güçleri, Beşşar Esed’in talimatları doğrultusunda yönetim edilmekte. Beşşar Esed’in altında bu kümesi yönetenler ise Fevaz ve Münzir Esed. Hilal, Harun, Buyruk ve Ali Esed’ler de Şebbiha sisteminin buyruk komuta zincirinin değerli halkaları ortasında yer alıyor.

İran’da Hasan Sabbah ve fedailerinin üs kurmuş olduğu Alamut Kalesi gibisi yerler Suriye’de de var. İsmailî yahut Fatımîlerin çıkış noktası Hama-Humus yakınlarındaki tarihî Selamiye kasabasıdır. Onların müttefiki olan Nizarilere ilişkin tarihî kalelerin bulunduğu Misyaf ve en kıymetlisi de Lazkiye bölgesinde yer alan Nusayri Dağları (Ensar Dağları) günümüzde Nusayri ve öteki batınî azınlıkların etkin olarak yaşadıkları bölgeler ortasında.

Sayıları 9-10 bin civarında olduğu varsayım edilen Şebbiha güçlerinin ağırlaştığı bölgeler de tekrar buraları.

Hasan Sabbah’ın lakabı Şeyhü’l-Cebel, yani Dağların Piri idi. Günümüzde de Şebbiha güçlerinin başı yahut başları tıpkı lakapla anılmakta. Esed ailesinden Muhammed Esed, Şeyhü’l- Cebel olarak tanınmıştı. Bugün ismen Hasan Sabbah’ın yerinde olan Muhammed Esed, Hasan Sabbah üzere fedaileriyle anılıyor.

DerinTarih

Yorum gönder