Gerçek Kesim İnanç Endeksi kasımda 3,1 puan azaldı

Gerçek Kesim İnanç Endeksi kasımda 3,1 puan azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İnanç Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrisinde faaliyet gösteren 1760 iş yerinin karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna nazaran, RKGE, kasımda bir evvelki aya kıyasla 3,1 puan azalarak 100,2 düzeyine düştü. Tıpkı periyotta mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA), bir evvelki aya nazaran 1,4 puan azalarak 103,9 düzeyinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş ölçüsü, mevcut toplam sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş ölçüsü, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran güçlenirken, ihracat sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu tarafındaki değerlendirmeler bir evvelki aya nazaran güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran zayıflarken, iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine seyir güçlendi.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentiler bir evvelki aya nazaran zayıflarken gelecek 3 aydaki istihdama ait artış istikametli beklentiler güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 61,2’ye geriledi

Ortalama ünite maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir ölçü güçlenirken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir ölçü zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ait artış taraflı beklentiler de zayıfladı. Gelecek 12 aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 1,3 puan azalarak yüzde 61,2 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi kısmındaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,8’e, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1‘e gerilerken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 78,1‘e yükseldi.

Yorum gönder