Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası’nı kurdu

Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası’nı kurdu

Sendika üyelerinden Fidan Doğruoğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, gerçek sahipleri olan personel, memur, esnaf ve emeklilerce yönetilmesi için, emekli sendikalarına hukukî bir statü elde etmek için, eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve adalet için; bugün Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz” dedi. Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Ali Ersin Gür de “Türkiye’deki bütün emekliler, 16.2 milyon emekliye seslenmek istiyorum; bugüne kadar bizi bölen iktidarlar, kendi idarelerini sürdürebildiler.

Birlikte olalım, birlikte güçlü olalım” diye konuştu. Hülya Piray ise, “Emeklileri aç bırakıp herhalde öldürmek istiyorlar, bir an evvel mezara girsinler de bunlardan kurtulalım diye. Torunlarımıza biz harçlık veremiyoruz. Biz kendi karnımızı doyuramadığımız için onlara takviye veremiyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya sendika kurmak için gelen emekliler Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir ortaya geldi. Emekliler, sırayla kürsüde konuşma yaptı ve kurulan yeni kurulan Emekli Meclisleri Sendikası’nda yatay örgütlenmenin olacağını tabir ettiler. Emekliler, daha sonra Ankara Valiliği’ne giderek “Emekli Meclisleri Sendikası”nın kuruluş başvurusunu yaptı.

Düzenlenen toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Fidan Doğruoğlu, emeklilerin yaşadığı meseleleri anlattı ve şunları söyledi:

“HAYALİMİZİN İÇİNDE AÇLIK, YOKSULLUK, SEFALET VE DİĞERİNE MUHTAÇ YAŞAMAK YOKTU”

“Bugün burada daima birlikte tarihi bir an yaşıyoruz. Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz. Tarihi bir an diyoruz Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz. Tarihi bir an diyoruz zira;
katılımcı direkt demokratik anlayış ile meclisler biçiminde yatay örgütlenerek eski olandan radikal bir kopuşu büsbütün yesyeni bir örgütlenme anlayış ve ideolojisinin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Örgütlenme, gayret ve çalışma anlayışıyla dünya sendikal uğraşında büsbütün yeni bir patika açıyoruz. Yeni bir kültür, yeni insan ilgileri, yeni bir hayat ve yeni bir toplumsal ömrün tohumlarını atıyoruz.

Bizler hayatımızın en genç ve en verimli yıllarında; ülke iktisadına, büyüme ve gelişmesine hizmet etmiş emeklileriz. Çalışırken yıllarca vergi ve SGK primlerimizi eksiksiz ödedik. Çalıştığımız yıllar boyunca daima emekliliğimizi ve emeklilikte nasıl bir ömür kuracağımızın hayalini kurduk. Bu hayalimizin içinde açlık, yoksulluk, sefalet ve diğerine muhtaç yaşamak yoktu. Bugün milyonlarca emekli, açlık hududunun yarısı kadar bir emekli maaşı ile vefata terk edilmiş durumdadır.

“BARIŞ VE ADALET İÇİN; BUGÜN EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI’NI KURUYORUZ”

Hak etmediğimiz bu olumsuz gidişe dur demek için sendikal müracaatımızı yapıyoruz. Biz, insan onuruna yakışır bir ömür için, ulusal gelirin adil ve eşit dağılımı ile emeklilere de ulusal gelirden kişi başına düşen ölçü fiyatında emekli maaşı ödenmesi için, ilaç ve sıhhat hizmetlerinin fiyatsız ve kolay erişiminin sağlanması için, Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun, gerçek sahipleri olan emekçi, memur, esnaf ve emeklilerce yönetilmesi için, emekli sendikalarına hukukî bir statü elde etmek için, eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve adalet için; bugün Emekli Meclisleri Sendikası’nı kuruyoruz.

Bizim için hak maddeden evvel gelir. Fiili ve yasal sendikacılığı kendimize rehber edindik.
Sendika patronlardan daha çok bizim hakkımız. Emeklilerin sendika kuramayacaklarına dair açık bir yasa unsuru olmadığına nazaran, emeklilerin sendika ana sütü üzere hakkıdır. Toplu kontratlı sendikal hakkımızı almak için azimli ve kararlıyız.”

“BİRLİKTE OLALIM, BİRLİKTE GÜÇLÜ OLALIM”

Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Ali Ersin Gür ise ANKA Haber Ajansı’na şunları dedi:

“5 bin liralara bizi muhtaç eden sistemin kendisi yanlış. Yanlışsız olan şudur, ulusal gelir şayet adil bir biçimde dağıtılırsa bunlara gerek kalmaz ya da oransal artırımlar yapılıyor. Emekli maaşlarına yüzde 25 artırım yapılıyor fakat piyasadaki zarurî tüketim mallarına yüzde kaç oranında artırımlar oluyor? Enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir ortamda siz yüzde 25’lik artırım yaptığınız vakit emekli maaşları eriyor. Buna kalıcı bir tahlil bulmak lazım. Kalıcı tahlilin de ismi, ulusal gelirin adil dağıtılması. Biz hiç kimsenin hakkına göz koymuyoruz, bizim istediğimiz şey; hakkımız olanın tarafımıza iade edilmesi.

Türkiye’deki bütün emekliler, 16.2 milyon emekliye seslenmek istiyorum; bugüne kadar bizi bölen iktidarlar, kendi idarelerini sürdürebildiler. Birlikte olalım, birlikte güçlü olalım. Bu ülkenin demokrasiden, özgürlükten, adaletten ya da barıştan yana bütün istikrarlarını halktan yana dönüştürme imkanına ve potansiyeline sahibiz.

Sendikal çabamız içinde 16.2 milyona sesleniyoruz, tek bir sendika olarak ve dışımızdaki sendikalar, emekli derneklerine sesleniyoruz; tek beden olalım, tek ses olalım, bu başaramazsak bile federatif bir çatı altında birleşelim. Birlikte karar verip birlikte yaşama geçirelim ve haklarımızı alalım.”

“EMEKLİLERİ AÇ BIRAKIP HERHALDE ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR”

Emekli Meclisleri Sendikası’ndan Hülya Piray ise şu değerlendirmede bulundu:

“16 milyon emekli var. Emeklileri susturulmaya çalışılıyor. Onun içinde emekliler dışarı çıkmasın, emekliler konuşmasın, emekliler dinlenmesin hedef bu. Bundan ötürü da emeklilere toplumsallaşmaktan alıkonuluyor. Pandemi periyodunda bu açık bir halde muhakkaktı. Daima buna imkanlar sağlanması gerekirken emeklilerin dışarı çıkması engellendi. Ondan sonraki emekli fiyatları 7 bin 500 lirada bırakılıyor, zira emekliler hiçbir formda sosyalleşmesin, seslerini çıkarmasın. Az değil, 16 milyon emekli var Türkiye’mizde. Bu emekliler bir ortaya gelebilse iktidarı bir formda dizayn edebilir.

Emeklileri aç bırakıp herhalde öldürmek istiyorlar, bir an evvel mezara girsinler de bunlardan kurtulalım diye. Diyorlar ya, ’emekliler sırtımızda kambur’ bu biçimde herhalde. Ne tatile gidebiliyoruz ne sosyalleşebiliyoruz ne çocuklarımıza, torunlarımıza takviye olabiliyoruz. Onlar bize takviye oluyorlar. Torunlarımıza biz harçlık veremiyoruz. Biz kendi karnımızı doyuramadığımız için onlara takviye veremiyoruz. Bu mevzularda da gerilime giriyor emekliler.”

“BİZİM DİJİTAL DÜNYAYI YAKALAYABİLME TALİHİMİZ DA YOK”

Emekli Fahriye Damar ise şunları söyledi:

“Biz alın terimizle yaşamış insanlarız. Biz onurlu yaşadık, kısa yolda güçlü olalım demedik. Devamlı bizi ayrıştırmanın gereği neyse yapılan bu gayretten ötürü biz çok öfkeliyiz. Yaşayabilecek imkanımız nitekim yok. Medyadan görüyoruz kara para aklayanları… Bunlara bizim aklımızda ermiyor, biz aslında dijital dünyanın dışında kaldık. Her şey o kadar süratli akıyor ki bizim dijital dünyayı yakalayabilme talihimiz da yok. O yüzden geçenlerde 5 bin lira veriyoruz diyor, aslında biz 5 bin lira nedir diye sorgulamaya kalkıyorduk, bu kez çalışanlara vermedi. Nasıl bir kurnazlıktır bu?”

“BİR EMEKLİNİN DE KAHVEDE OTURUP ÇAY İÇMESİ DE NİTEKİM ZOR”

Emeklilerden Ramazan Tekin de şunları dedi:

“Emekliler, mülksüzlerden sonra en berbat geçim kaynağına sahip şahıslar. Türkiye’deki emeklilerin yüzde 25’lik yüzde 40’lık artırım almasını istemiyoruz. Emeklilerin, ulusal gelirden hakkına düşen hisse neyse emeklilere verilmesini istiyoruz. Emekliler 5 bin liralık ikramiyeleri istemiyor aslında. Bizi bu duruma düşürmemelerini istiyoruz. Zira insanca yaşanacak bir maaş, barınma koşulları, insanca yaşayabileceğimiz toplumsal devlet istiyoruz.

Emekliler parkta vakit öldürmek zorunda kaldı. Köylerine bile gidemediler, yol paraları kıymetli olduğu yüzünden. Bizim sendika olarak, önümüzdeki yıllarda çalışmalardan biri de emeklilerin bulundukları yerlerde toplumsal alana kavuşturulması. Çay içebilecekleri, sohbet edebilecekleri yerlerin yapılmasını hedefliyoruz. Çayın en ucuz 10 lira olduğu bir yerde 7 bin 500 lira maaş alan bir emeklinin de kahvede oturup çay içmesi de sahiden güç. Bu koşulları ortadan kaldırmak için örgütlülüğümüz ilerlediği vakitte meclislerimizin olduğu yerlerde toplumsal alanlar oluşturmaya çalışacağız.”

“GELECEĞİMİZİ KARARTANLARDAN HESAP SORABİLMEK İÇİN ÖRGÜTLÜ BİR GAYRETE GEREKSİNİMİMİZ VAR”

Celal Atlı ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de çalışan tüm emeklinin, tüm işçinin, tarlada çalışan ırgatların, kamu çalışanlarının sorunu. Ülkemizde 1980’den sonra emekçi sınıfına, onların haklarına yönelik tüm dünyada hücumlar olduğu üzere, onları örgütsüz bırakmak olduğu üzere ülkemizde de personellerin, işçilerin haklarına saldırarak onları 5 milyon üzere üye sayısından 1 milyon üzere üye sayısına düşürdüler. Türkiye’deki emeklileri, hükümetin bakış açısı ile milletlerarası sermayenin bakış açısı ile vefatı bekleyen beşerler statüsünü dönüştürdüler. Geleceğimizi karartanlardan hesap sorabilmek için örgütlü bir gayrete gereksinimimiz var. Bugün bizi yok sayanlara karşı vereceğimiz yanıt örgütlü çabamız olacaktır.”

Yorum gönder