Dr. Gül: ‘Hamas, Filistin’in Kuvva-i Ulusala teşkilatıdır’

Dr. Gül: ‘Hamas, Filistin’in Kuvva-i Ulusala teşkilatıdır’

Dr. Gül’ün “Din ve Tarih Işığında GEÇMİŞİN BİLGİ BİRİKİMİ VE GELECEĞİN UMUDU İLE, GAZZE, KUDÜS, FİLİSTİN, ARZ-I MEV’UD, TARİHİN SONU “GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMEK” bahisli sunumuna AK Parti ve Saadet Partili konuşmacılar dayanak verirken, ÂLÂ Parti’li konuşmacı HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımladı. HADEP üyesi ise ise mevzuyu vicdani açıdan ele aldı.

Gazeteci, muharrir Abdurrahman Dilipak’tan, “İnsanlık hayatının başladığı ve Melheme-i Kübra / Armagedon denilen “Tarihin sonu”nu getirecek olan bir “medeniyetler ortası savaş”ın gerçekleşeceği bir coğrafyadan kelam ediyoruz. Yaşadığımız vakte ait Teoloji ve Kehanetler, beklenen kozmik hadiseler ve mitolojileri yeni bir medeniyetin inşası için kullanmak isteyen GREAT RESETçiler ve bunlarla birlikte hareket eden, MİLLETLERARASI SİSTEM’in bu gün tesirlerini görmekte olduğumuz CoVID süreci ve MRNA komplosunun akabinde bugün şahid olmaya başladığımız, son G2O tepesinde de tabir edilen, İKLİM konusunu ile temellendirilen yeni süreç ve TRANS HUMANİZM senaryolarının merkezinde yer alan bir ülke olarak TÜRKİYE bütün bu gelişmelerin adeta platosudur.” halinde bir alıntı ile başlayan Dr. Gül, konuşmasında daha sonra şu tabirleri kullandı:

“Yaşanan durum, mahallî ve global boyutu göz önüne alındığında ırkçı, radikal dinci ve faşist Siyonizm’in, ezoterik ve metafizik Saiklerle emellerine ulaşmak için planlı ve sistemli olarak yürüttüğü hegemonya çabasıdır.

Siyonizm öncesinde, Musevilerin Kutsal Topraklara dönüşü fikrinin Hristiyanlar tarafından desteklenişi uzun bir tarihe sahiptir. Siyonizm’e dayanak veren birinci ünlü isimler ortasında, Britanya Başbakanları David Lloyd George ve Arthur Balfour’dur. Carleton Üniversitesi’nden Charles Merkley’e nazaran, Hristiyan Siyonizmi 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın akabinde kayda bedel ölçüde güç kazanmıştır ve başta Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler olmak üzere, birçok dönemselci Hristiyan, bugün Siyonizme güçlü takviye vermektedir. Çok çarpıcı olan, “Ahir Vakit Sevgilileri İsa Mesih Kilisesi’nin kurucusu Joseph Smith, hayatının son yıllarında, “Yahudiler için İsrail diyarına dönme vaktinin şimdi” olduğunu ilan etmiştir.”

GÜL: 1975’DE BM SİYONİZM’İN “IRKÇILIK” OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Dr. Av. Gül bu hususta daha sonra şunları söyledi:

“10 Kasım 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Siyonizm’in bir çeşit “ırkçılık ve ırki ayrımcılık” olduğuna dair 3379 sayılı kararı kabul etti. Aslında 1960’lı ve 1970’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından desteklenen anti-Siyonizm ve İsrail aksiliği, Üçüncü Dünya ülkelerinin Filistin davasını benimsemeleri ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistinlilerin tek ve yasal temsilcisi olarak kabul edilmesiyle sürat kazanmıştı. Siyonizm bu periyotta, çeşitli memleketler arası toplantılarda, Güney Afrika’da uygulanan ırk ayrımcılığı siyaseti olan apartheid, sömürgecilik ve emperyalizm ile özdeşleştirilmişti.

Nitekim Soğuk Savaş’ın sona ermesinin çabucak ertesinde, 3379 sayılı bu karar, 16 Aralık 1991 tarihinde iptal edilmesi istemiyle BM Genel Heyetinde tekrar oylanmış ve kimi Müslüman ülkelerin itirazlarına karşın, 111 evet, 25 hayır, 13 çekimser oy ile iptal edilmiştir.

Gelinen basamakta, Filistin’in özgürlük ve legal öz savunmaya ait çabası 75 yıldır devam etmektedir. İsrail, açık cezaevine dönüştürdükleri Filistin topraklarında Filistinlilere uyguladığı zulüm, katliamlar on binlerce insanın vahşice öldürülmesine, sakat kalmalarına, yaşayanlarında büyük travmalar yaşamalarına sebep olmaktadır. Tüm bu yaşananlar, mazlum İsraillin, artık yabanî ve sapık bir ırkçı devlet olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, “kitlelerin/yığınların iktidarının” yolunu açmıştır. Klasik devletlerin idare erklerinin kitlelere yayılmasını sağlayacaktır. İsrail ruhsal savaşı kaybetmiştir. İsrail, Global ekonomik nizamın hegemonu olduğundan ötürü bu finans gücünü politik alana taşıyarak planlarını hayata geçirmektedir.

Eylemsellik açısından, tekrar Birleşmiş Milletler nezdinde, Siyonizmin, ırkçı, radikal dinci bir görüş olduğu bu inanç sisteminin yürütücüsü ve uygulayıcısın İsrail olduğunun kararlılık kararı (resolution- résolution” alınmasını sağlamak gerekir. Türk Milliyetçiliği, zorbalığa, zulme, sömürüye, kolonalizme karşıdır, insan haysiyetini ve onurunu muhafazayı tarihi süreç içinde misyon edinmiştir. HAMAS bir terör örgütü değil, Filistin’in KUVVA-İ ULUSALA Teşkilatıdır.”

Prof. Dr. Celil GÖÇER: ŞİZOFREN, SİYONİST İSRAİLİN KATLİAMLARI İNSANLIK TARİHİ İÇİN KARA BİR LEKEDİR.

Toplantıda, Ak Parti, 25-26. Periyot Milletvekili, Prof. Dr. Celil Göçer, “Bir doktor olarak yaşanılan trajediyi kıymetlendirecek olursam, “şizofren, Siyonist İsrail İdaresinin yaptığı zulümler ve katliamlar, insanlık tarihi için kara bir lekedir. Cumhurbaşkanımız, ve bizler mümkün olan imkanlarla Filistin halkının yanındayız. Bence de Hamas Kuvvayı milliyedir.” tabirlerini kullandı.

İyi Parti Milletlerarası Bağlantılar Lideri, Naci Cinisli ise “Hamas bir terör örgütüdür. Hamas 7 Ekim saldırısı ile Filistin’e büyük ziyan verdi” dedi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Mesut Doğan, “Sayın Bahçeli süper tarihi okuması ile “Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir”, demiştir. Kendisini takdir ve tebrik ediyoruz. Siyonizm’in yüzyıllık planı sonucunda, faşist İsrail Filistinlileri katletmektedir. Mısır’a heyet olarak gittik, gözlerimizle yaşanılan katliamları ve zulümleri gördük, daha çok somut adımlar atmalıyız. Siyonizm, şeytani bir yapıdır. Hamas Hocanın dediği üzere kuvvayı ulusala teşkilatıdır. Ekim’de Hamas sivil katliamı yapmamıştır. Esir almak için operasyon yaptığında İsrail derin devleti kendi halkını katletmiştir.” formunda konuştu.

HADEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu ise, “çözüm vicdani olmalıdır. Silahlar, şiddet bir şeyi çözemez. Ben Filistin’in daima yanında oldum. İsrail teröristçe davranıyor.” tabirlerini kullandı.

Av. Dr. İBRAHİM GÜL’ÜN KONUŞMASININ ÖZETİ

Kalbinde Mescid-iAksa/Beyti Makdis ve onu kuşatan 3 din açısından kutsal bir alan oluşturan Kudüs ve onun Mikan alanı olan, içinde, Tur-u Sina’nın da yer aldığı, Mısır, Sudan, Arap yarımadası, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak ile birlikte Türkiye’nin gün hudutlarının üçte ikisini içinde barındıran, Teo Politik, Jeo Politik, Jeo Stratejik, Sosyo Politik bir coğrafyadan kelam ediyoruz.

Nil vadisi olarak baktığımızda, Afrika’da Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya ve Uganda’dan da kelam edebiliriz. Bu ülkeler bilhassa Falaşaların yaşadıkları coğrafya olarak değer arz etmektedir.

Burada ayrıyeten Kıbrıs, bir bütün olarak, Doğu Akdeniz’de, Filistin açısından özel bir mana ve değer arz etmektedir. Bölgenin deniz ilişkisi açısında Basra körfezi, Aden körfezi, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nın özel bir ehemmiyeti bulunmaktadır.

Tarihi açıdan, Hazara devleti temaslı olarak, Hazar denizi, Karadeniz kontaklı olarak İstanbul boğazı, Marmara, Çanakkale boğazı, Ege (Adalar) denizi üzerinden Akdenize geçiş çok büyük değer taşımaktadır. Ege/Akdeniz geçişinde Antik tarihte Girit ve Rodos’un başka bir değeri vardır. Bilhassa Judeo-Grek uygarlık referansı ve mitologyası açısından Mısır, Kudüs, Girit üçgeni kıymetlidir. Gerçek manada ise Mitolojinin ana üçgeni, Kafdağı (Kafkasya), Babil (Bağdat) ve Mısır (Kahire)dir.

Kadim Tarih açısından baktığımızda, bu coğrafya Hz. Adem’le başlayıp, Hz. Nuh, Hz. İbrahim’le devam eden ve Hz. Yakub üzerinden, Hz. İsa ile son bulan 1000 yıllık bir ben-i İsrail tarihinin coğrafyasıdır. Akabinde “Alemlere rahmet olarak gönderilen”, “Ahir vakit peygamberi” Hz. Muhammed periyodu başlar. Hz. Muhammed, vaktin ikindi vaktinde dünyaya geldi. Bu tarih telakkisine nazaran, biz bugün vaktin akşam vaktindeyiz.

Bu coğrafyaya ait Kutsal metinler olan Suhuflar dışında, mucizelerin gerçekleştiği (İsra hadisesi, ölülerin dirilmesi, Belkıs’ın tahtının getirilmesi, Denizin yarılması, vaktin durdurulması) üzere ve gibisi hadiselerin yaşandığı bir coğrafyadır. Savaşlar ve helaklar, Lanet ve kutsamaların yaşandığı bir coğrafyadır. Müslümanların iki kıblesini de içinde b arındıran bir coğrafyadan kelam ediyoruz.

İnsanlık hayatının başladığı ve Melheme-i Kübra/Armagedon denilen “Tarihin sonu”nu getirecek olan bir “medeniyetler ortası savaş”ın gerçekleşeceği bir coğrafyadan kelam ediyoruz.

Bu yeni periyot yeni bir Mucizeler çağına işaret ediyor. Mehdi, Mesih, Meşiah, Dabbetül Arz, Yecüc-Mecüc, Deccal bunlardan birkaçı. “Tarık”ı ve Şira”yı bekliyoruz. Tarihi döngülerinden birini yaşıyoruz.

Kur’an-ı Kerim ve Tevrat’ta “Tarihin sonu”na ait anlatılanlar, Kıyamete ait hadisler yanında, Yahudi ve Hristiyan dünyasındaki Kehanetler yanında, Yuhanna Vahyinde anlatılanlar geleceğin tarihine ait toplumsal bir şuuraltı oluşturuyor. Birebir halde Hz. Adem’in 7. jenerasyondan torunu olan İdris aleyhisselama izafe edilen “Enok’un Kitabı”nda anlatılanlar da bu açıdan büyük kıymet taşıyor.
Burada bilhassa hatırlatmam gereken iki kıymetli nokta var. Bu iki noktanın birincisi kadinle ilgili, ikincisi gelecekle ilgili.

Kadim tarihle ilgili olan şu: Museviler açısından Hz. Davud ve Hz. Süleyman peygamber değil, İsrail oğullarının birleştirip devlet kuran dindar birer kıral olmalardır. Müslümanlar için ise Hz. Davud ve Hz. Süleyman peygamberdirler. Zebur onlar için bir zikir kitabıdır, bizdeki “Cevşen”e tekabül eder, Süleyman Mabedi ise, Tarihi ve kültürel bir miras manası söz eder.
Müslümanlar için ise, Mescid-i Aksa Beyt-i Makdis’in, Süleyman mabedinin devamıdır.

Burada iki teolojik sorun ortaya çıkıyor. Allah, bir ırkı değil, o gün için Yakub oğulları tarafından temsil edilen mü’min ve muvahh,idlere vadedilen topraklardır. Yoksa Deniz geçirildikten sonra puta tapanlar bu mirasın paydaşı değildir. “Dinle ey İsrail” denilen Tevrattaki kısım, birebir vakitte bu kavmi lanetlemektedir. Bugünkü İsrail vakit içinde Siyonizmin sistematik hale getirdiği, nasıl bir imana sahip olursa olsun, nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, nasıl bir ideolojiye sahip olursa olsun, ana kanından gelen bir ırkın kutsanmasına dönüşmüştür. Allah indinde gerçek kardeşlik, anne-baba kanı, doğduğu, yer ya da vakit, derisinin rengi, ya da cinsiyeti değil, onun imanı, ahlakı ve Elestü bezm’inde, Galu Bela vaktindeki ahdi ve o ahde sadakati ile ilgilidir.
Bu manada Siyonizm, bir din değil, dini istismar eden, ırkçı, politik bir ideolojidir. Sorunun kaynağı da budur.

Yoksa orada Yahudiler hakim olduklarında, İsevilere yaşama hakkı tanımadılar. Meğer Hz. İsa da ben-i İsrail’dendi. Onun ırkını kutsamadılar ve kendi inançlarına ihanet ettiler. Sonra Tarsuslu Saul, Ben-i İsrail’den olmasına karşın, Hem Yahudilere ve hem de İsevilere zulmeden Romalı bir siyasi polisti. Hz. İsa’dan 50 yıl sonra onun ruhu ile temas kurduğu savı ile, Şam’dan kaçıp Katolizm isminde bir din kurdu ve Hatay’da birinci kilisesini yaptı, Teslis teorisi ile yeni dinin ismini Hristiyanlık koydu.

Ve bu sefer da Roma bu dine girince, Roma bu kutsal topraklara hakim oldu. Ondan sonra da bugünkü Filistin topraklarında Yahudilere yaşama hakkı tanımadılar. Ta ki, Hz. Ömer’in Kudüsü kılıçsız olarak fethine kadar. Müslümanlar, bu İSRA’NIN GERÇEKLEŞTİĞİ, NAMAZIN FARZ KILINDIĞI BİRİNCİ KIBLEMİZ OLAN BU TOPRAKLARA HADİM OLDUKTAN SONRA, Yahudilere ve İseviler dinlerini özgürce yaşamaya başladılar. Bu günlere geldi.

Burada enteresan bir ayrıntı var. Bu gün hala Hristiyan âlemi için kutsal iki mabed olan DOĞUŞ ve KIYAMET kiliselerinin anahtarı, Hz. Ömer’in KUDÜS BEYANNAMESİ nine duyulan inanca dayalı olarak hala Müslüman bir ailenin elindedir ve o aile fertleri her gün güneş doğarken mabetleri açar ve gece yarısında da kapıları kilitlerler.

Bugün FİLİSTİN SONUNUN TEK TAHLİLİ, SİYONİSTLERİN VE BU IRKÇI İDEOLOJİYİ TEOLOJİK BİR TEMELE DAYANDIRAN İSRAİL REJİMİNİN Dayatmalarından değil, FARKLILIKLARIMIZA KARŞIN BARIŞ İÇİNDE BİR ORTADA YAŞAYACAĞIMIZ BEYANNAMESİNİ HAYATA GEÇİRMEKTE ARAMALIYIZ.

Yoksa, Tanrıyı kıyamete zorlamaya çalışan Siyonistlerin Tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler ortası savaşına hazır olmamız gerekir.

Bugünkü Siyonist İsrail, (ki, burada yaşayan Rabbi geleneğe sahip, Musevi ve İsevilere, vicdan sahibi, dini ve ahlaki hassasiyete sahip, liberal ve seküler bir hayat yaşayan, fakat ötekilerin mal, can, namus, akıl-inanç ve kuşak emniyetine yönelik açık ve yakın bir tehdit oluşturmayan herkes istisna tutarak)in desteklenmesi değil, dizginlenmesi gerekir.

Bugün Gazze düşerse, sıra Mescid-i Aksaya gelecektir. Siyonistler, Müslümanların haklarını gasp ettikten sonra sıra İsevilere gelecektir.

Siyonistlerin bir sonraki hedef-i ARZ-I MEVUD coğrafyası olacaktır. O maksada ulaşmak için, KIRIM’dan başlayan, KAFKASLARDAN, HAZAR’IN İKİ YAKASIndan BASRAya kadar uzanan, Rus, Gürcü, Ermeni (Pakradun), Azeri, Kürt, Arap, Fars ve tabi TÜRK (KARAY ve SABATAY) Yahudi-Musevi topluluğunun içinde yer alacak HAZARA devletini hayata geçirmeye çalıştıklarını biliyoruz.

Yaşadığımız vakte ait Teoloji ve Kehanetler, beklenen kozmik hadiseler ve mitolojileri yeni bir medeniyetin inşası için kullanmak isteyen GREAT RESETçiler ve bunlarla birlikte hareket eden, ULUSLARASI SİSTEM’in bu gün tesirlerini görmekte olduğumuz CoVID süreci ve MRNA komplosunun akabinde bugün şahid olmaya başladığımız, son G2O tepesinde de söz edilen, İKLİM konusunu ile temellendirilen yeni süreç ve TRANAS HUMANİZM senaryolarının merkezinde yer alan bir ülke olarak TÜRKİYE bütün bu gelişmelerin adeta platosudur.

Yuhanna Vahyinin anlattıklarının tamamına yakının coğrafyası İzmirden başlayıp, Urfaya kadar giden tüm hudut boylarıdır. İsrailin Mescid-i Aksayı yaıkma istekleri bilinmeyen bir sır değil, Mabedin altı boşaltılmış durumda. Bir sarsıntı ya da zelzele tetikleyicisi bir tesir ile ya da bir sabotajla, tarihin sonunu getirmek isteyenler bölgeyi bir anda cehenneme çevirebilirler ve buraya düşecek ateş tüm dünyayı yakar. Bu savaşı önlemek istiyorsanız, Gazzelilerin değil, Siyonist, İsraillilerin elini tutun. İslam İşbirliği Konferansı utanç verici bir halde sadra şifa hiçbir karar almadan toplanıp dağılmıştır.

Türkiye dahil, hiçbir İslam ülkesinde beklenen toplumsal reaksiyon gerçekleşmemiştir. Tüm dünyada çok daha fazla reaksiyon yaşanırken, hatta İsraildeki akıl, vicdan sahibi beşerler, hatta Rabbi Yahudilerin bile kendi hükümetlerine karşı isyan bayrağı açarken, İslam dünyasının sessizliğini anlamak mümkün değildir.

Hatta Suudi Arabistan AGARTHAcıların destekledikleri CÜMBÜŞ ŞENLİĞİ düzenlemişlerdir.

Bir yandan Gazze toprakları işgal edilirken, öte yandan HABAT’çiler, Chabatçılar olarak bilinen Siyonist örgüt KKTC ve Kıbrıs Rum bölümünü işgale başladılar. Türk Hahambaşılığını ele geçirip Türkiye üzerinden Türk dünyasına yanlışsız yayılarak İstanbul merkezli, Türk Dünyası Hahamlar birliği”ni kurmaya çalışıyorlar. Daha evvel BOP sürecinde “İBRAHİMİ GELEK’ten kelam edenler, artık, GREAT RESET Perspektifi ile NUHİ Maddeler’den kelam ediyorlar. Yani artık KARAYLAR/ KARAİM TÜRKLERİ, Beni İsrail ırkından olmadan MUSEVİ olma metodu ile, başka dinlere mensup insanlarrı, ortak mabed ve NUHİ YASALAR çerçevesinde yeni bir KARMA DİN ile YENİ HAZARA DEVLETİ’nin vatandaşı yapmak istiyorlar.

Sonuç olarak Filistin-İsrail Çatışması bu akılla çözülemez. Başşehri Kudüs olan bir Filistin devleti ile İki devletli biz tahlil, kulağa güzel gelen, gerçekçi olmayan hayali bir tahlildir. Günümüz Global Siyasetlerinin merkezinde ABD, İngiliz ve AB Siyonist lobilerinin olduğu bir tahlil, tahlil değil, çözümsüzlüğün adresi olacaktır.

Türkiye’nin rolünün değerli kıymetli olduğu için batılılar ve İsrail, Türkiye’nin garantörlüğüne büyük kıymet vermektedir. Aslında DAHLAN PROJESİ ile Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn bu çizgiye çekilmişti. Bu projeye TRYM da damadı Kushner üzerinden takviye veriyordu , Türkiye’nin de bu projeye katılması isteniyordu. Bu proje birebir vakitte bir F. GÜLEN Projesi idi. BOP Projesi idi.
Son olarak Trump sonrası, Biden devrinde, bu proje HABAT Projesine dönüştürüldü. Netenyahu da Habatçıdır. Nertenyahu’nun. Dedesi, Çanakkalede İngilizler safında bize karşı savaşan, 4 siyonist terör örgütünün ortak cephesi ve eğitim kampı olan Siyonist Lejyonda savaşan bir gerilla idi. Bunların karşısında o gün Çanakkale’de, bugün HAMAS’ın askeri kanadının ismi olan, Osmanlı’yı destekleyen Arap aşiretlerinin çocuklarından oluşan İZZEDDİN KASSAM Tugayı vardı. Bu tugay Filistin cephesinde, bir yandan Siyonist Lejyona karşı, öte yandan İngilizlerle işbirliği yapan Arap aşiretlerinin çocuklarına karşı, Şerif Hüseyin taraftarlarına karşı savaştılar.

Aslında Gazze direnişi Çanakkale savaşının devamıdır. Çanakkalede Golyat’ı batıran Muavenet gemisinin ismini taşıyan gemimiz, Ege’de NATO tatbikatında füze ile vurulmuştu. Evet, 2 Ekim 1992’de USS Saratoga uçak gemisinden atılan iki adet Sea Sparrow füzesi ile vurulmuş ve hurdaya ayrılmıştı. Muavenet aslında Hz. Davud’u temsil ediyordu. Biz Talud’un yanındaydık. Karşımızda ise İlah Kral Calud vardı. O Goliath’dı. Bu savaş bu gün Gazze’de devam ediyor. Tasrihin penceresinden ya da dinin. Penceresinden bugün olanları okuyunca farklı bir gerçeklikle karşılaşıyoruz.

Eğer, Filistinliler, Gazze’den Sina’ya sürülecek ve buradan Türkiye dahil öbür Müslüman ülkelere göçe zorlanacaksa, üsttekiler, Lübnan Hizbullah’ından boşalacak yerlere, öbürleri Suriye’nin Bekaa bölgesinden alınacak topraklara yerleştirilecekse, iktidara da Abbas’ın yerine Siyonist Dahlan, Filistin devletinin devlet lideri olarak getirilecekse, Kudüs’ü Başşehir yapmak değil, Doğu Kudüs’te bu kurmaca Filistin devletine başşehir olarak bir yer tahsis edilecek ve bunun garantörü de Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan olacaksa, bunu hiçbir Müslümanın kabul etmeyeceğini söylemek isterim. Bu türlü bir senaryoya dayanak verecek hükümetlerin işbaşında kalmalarının de mümkün olmadığını, olmayacağını, olamayacağını söz etmek isterim.

İsrail Cumhurbaşkanı bunun için gelmişti. Netenyahu bunun için gelecekti. Netenyahu bu mevzuda BM Genel heyetinde Yeni Ortadoğu Haritasını açıklarken, bu senaryonun sonucunu ilan ediyordu. HAMAS üyeleri, bunun için Ankara’ya davet edilmişti. Abbas’ın adamları bunun için Ankara’daydı. Şayet HAMAS bu HABAT senaryosuna ikna edilseydi Netenyahu bunun için gelecekti. Erdoğan da bu muahedeyi ilan için Kudüs’e gidecekti. KASSAM’ın harekete geçmesi ile bu plan gerçekleşmedi. Bu plan gerçekleşseydi, bölgedeki Filistin halkının nüfusu büyük ölçüde azaltılacak. O bölgede kalacak olanlar da bugünkü Filistinlilerin yaşadıkları bölgeler dışında Lübnan, Suriye ve Sina’ya yerleştirilecek ve kıymetli bir kısmı da öteki ülkelere tehcir edilecekti. Filistin halkına önderlik ve rehberlik eden tüm dini liderler cihatçı teröristler olarak ilan edilerek öldürülecek ya da mahpusa tıkılacaktı. Yeni o başşehri kelamda Kudüs olan yeni Filistin devleti Laikçi, LGBT’lilerin de içinde yer aldığı, Siyonistlerin denetimindeki Laikçi bir Filistin devleti olacaktı.

Şimdi Siyonistler, gelinen noktada bu planı engelleyen HAMAS’ı yoketmek istiyor.

Adalet yoksa barış da yok. Adil olmayan bir barış, gerçek bir barış değil, teslimiyettir.

Eğer Gazze düşerse, Kudüs, Kudüs düşer Mescidi Aksa düşer. Sıra Mescid-i Aksa’ya gelir. O vakit amaçtaki birinci ülke Türkiye olacaktır. Ve bu durum, tarihin sonunu getirecek yeni bir dünya savaşının, dinler ve medeniyetler ortası bir savaşın başlangıcı olacaktır. Bugün burada Gazzeyi değil, bunu konuşuyoruz aslında. Kendi geleceğimizi konuşuyoruz, Filistinlilerin, Arapları değil, kendi geleceğimizi, insanlığın geleceğini konuşuyoruz.

İran Cumhurbaşkanı, Mehdi’nin geldiği, ilanı için vaktini beklediklerini söyledi. Birtakım Musevi ruhaniler, Meşiah’ın geldiğini, bir kısmı ise bunun ilahı için, Süleyman Mabedinin inşası sonrası Vahiy sandığının yerine konması ile Meşiah’ın geleceğini söylüyorlar. Hristiyan dünyası ile Mesihi bekliyor.

Korkarım, gelecek olanlar geldi mi bilmem lakin, Deccal ortamızda ve Şeytan insanlığa karşı son darbesini indirmeye hazırlanıyor. Şayet insanları akıl ve merhametlerini kuşanmazlar, sevgileri nefretlerinden, merhametleri gazaplarından büyük olmazsa, gelecek günler, geçen günleri aratacaktır. Daha fazla vakit kaybetmeden bir tahlil bulmamış gerek. Türkiye emperyal planların taşeronu değil, Hz. Ömer’in Kudüs Beyannamesi’ni temel alan, HILFUL FUDUL ve MEDİNE MUKAVELESİ temelinde kendi tahlilini ortaya koymalıdır. Unutmamak gerekir ki, Allah’ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha sıkıntı bir iş yoktur. Allah’ın ipini bırakarak tahlil arayışında olduklarını söyleyenler, ıslah edici değil, bozguncudurlar ve onlar kaçtıklarını sandıkları şeye yanlışsız koşuyorlar.

Adaletten, barıştan, hürriyetten yana, herkesin inandığı üzere yaşadığı, düşündüğünü özgürce söz edebildiği, iştirakçi, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk temelinde tahlil yolu bulmalıyız.

Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu vakittir. Cahillerden ve zalimlerden olmayalım. Zira Allah cahillere ve zalimlere yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır ve onların üstüne pislik yağdırır. Artık o andayız. Bulacağımız tahlil, bütün insanlığın hayrına bir tahlil olmalıdır. Bütün insanlığın hayrına olmayan bir tahlil, bizim teklifimiz olmamalıdır.

HAMAS ve KASSAM İngilizlerin, İsrailin ve MOSSAD’ın kurduğu yönettiği bir örgüt değil. Arapçı Arap milliyetçisi bir hareket de değil, Mehmet Akif’in de içinde yer aldığı İslamlaşmaktan kelam eden Hilafet temelinde İslam kardeşliğini savunan bir hareket. Avrupa Ulusal Görüş’ün kuruluşunda da birlikte hareket edildi.

İzzeddin Kassam 1882, Lazkiye – 20 Kasım 1935 /Siyonist Kongresi Ağustos 1897’de İsviçre, Basel / Kassam Traplusgarp cephesi için istekli 19 Şubat 1915 – 9 Ocak 1916 / 1914 Çanakkale Gazze / Filistin cephesi 1917 / General Allenby’nin 27 Ekim 1917’de Gazze üzerinden Filistin’e yönelik başlattığı harekât / Belfour Deklerasyonu 2 Kasım 1917 / İhvanı Müsliminin kuruluşu/ BennaMart 1928 /İsrailin kuruluşu 14 Mayıs 1948 / Mossadın kuruluşu 13 Aralık 1949 / Hamas 1973 / 1.İntifada 1987. HAMAS kurulana kadar orası Sosyalist ve Komunist Arap Milliyetçisi bir cephe idi. MNP sonrası, MSP devrinde bizim de İhvana desteğimizle HAMAS cephede yer alınca biz de Filistini savunmaya başladık.

SONUÇ

Yaşanan durum, lokal ve global boyutu göz önüne alındığında ırkçı, radikal dinci ve faşist Siyonizm’in, ezoterik ve metafizik Saiklerle emellerine ulaşmak için planlı ve sistemli olarak yürüttüğü hegemonya çabasıdır.

Siyonizm öncesinde, Musevilerin Kutsal Topraklara dönüşü fikrinin Hristiyanlar tarafından desteklenişi uzun bir tarihe sahiptir.

Siyonizm’e dayanak veren birinci ünlü isimler ortasında, Britanya Başbakanları David Lloyd George ve Arthur Balfour’dur. Carleton Üniversitesi’nden Charles Merkley’e nazaran, Hristiyan Siyonizmi 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın akabinde kayda paha ölçüde güç kazanmıştır ve başta Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler olmak üzere, birçok dönemselci Hristiyan, bugün Siyonizme güçlü takviye vermektedir.

Ahir Vakit Sevgilileri İsa Mesih Kilisesi’nin kurucusu Joseph Smith, ömrünün son yıllarında, “Yahudiler için İsrail diyarına dönme vaktinin şimdi” olduğunu ilan etmiştir.

10 Kasım 1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Heyeti Siyonizm’in bir çeşit “ırkçılık ve ırki ayrımcılık” olduğuna dair 3379 sayılı kararı kabul etti. Aslında 1960’lı ve 1970’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından desteklenen anti-Siyonizm ve İsrail tersliği, Üçüncü Dünya ülkelerinin Filistin davasını benimsemeleri ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistinlilerin tek ve yasal temsilcisi olarak kabul edilmesiyle sürat kazanmıştı. Siyonizm bu periyotta, çeşitli memleketler arası toplantılarda, Güney Afrika’da uygulanan ırk ayrımcılığı siyaseti olan apartheid, sömürgecilik ve emperyalizm ile özdeşleştirilmişti.

Nitekim Soğuk Savaş’ın sona ermesinin çabucak ertesinde, 3379 sayılı bu karar, 16 Aralık 1991 tarihinde iptal edilmesi istemiyle BM Genel Konseyinde tekrar oylanmış ve kimi Müslüman ülkelerin itirazlarına karşın, 111 evet, 25 hayır, 13 çekimser oy ile iptal edilmiştir.

Gelinen kademede, Filistin’in özgürlük ve yasal öz savunmaya ait uğraşı 75 yıldır devam etmektedir. İsrail, açık cezaevine dönüştürdükleri Filistin topraklarında Filistinlilere uyguladığı zulüm, katliamlar on binlerce insanın vahşice öldürülmesine, sakat kalmalarına, yaşayanlarında büyük travmalar yaşamalarına sebep olmaktadır. Tüm bu yaşananlar, mazlum İsraillin, artık yırtıcı ve sapık bir ırkçı devlet olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, “kitlelerin/yığınların iktidarının” yolunu açmıştır. Klâsik devletlerin idare erklerinin kitlelere yayılmasını sağlayacaktır. İsrail ruhsal savaşı kaybetmiştir. İsrail, Global ekonomik nizamın hegemonu olduğundan ötürü bu finans gücünü politik alana taşıyarak planlarını hayata geçirmektedir.

Eylemsellik açısından, tekrar Birleşmiş Milletler nezdinde, Siyonizmin, Irkçı, radikal dinci bir görüş olduğu bu inanç sisteminin yürütücüsü ve uygulayıcısının İsrail olduğunun kararlılık kararı (resolution- résolution) alınmasını sağlamak gerekir.

Türk Milliyetçiliği, zorbalığa, zulme, sömürüye, kolonizme karşıdır, insan haysiyetini ve onurunu müdafaayı tarihi süreç içinde misyon edinmiştir.

Yorum gönder