Döviz girişini arttırmak için yeni düzenleme: Bakan Şimşek ayrıntıları anlattı

Döviz girişini arttırmak için yeni düzenleme: Bakan Şimşek ayrıntıları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayata geçirecekleri yeni ıslahat paketine ait değerlendirmede bulundu.

Uygulanan iktisat programıyla daha istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan

Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari süreçler istikrarını güzelleştirmenin ve bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri ortasında yer aldığını söyledi.

Şimşek, bu çerçevede, para, maliye ve gelirler siyasetini eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal ıslahatları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program’da belirttikleri siyasetlere yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdiklerini ve mevzunun yakın vakitte Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Şimşek, şöyle konuştu:

“Paketle ekonomik program maksatlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak gayesiyle ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki kimi faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını çıkarın ülkeye getirilmesi kuralıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi maksadıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ait karlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı yahut tedarikçi kurumların, aracılı ihracat kontratına dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri yahut sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak.”

“Kar hissesinin tümünün ülkeye getirilmesi şartı”

Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik edecek uygulamanın ayrıntılarına ait de bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, bilgi sürece, davet hizmetleri ile eğitim ve sıhhat faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 çıkar istisnasını, karın Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla yüzde 80’e çıkarıyoruz. Böylelikle kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu çıkarlar için yüzde 5’e düşürüyoruz.”

Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurt dışından elde edilen kar hisselerinin tamamının Türkiye’ye getirilmesi kuralıyla bu çıkarların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceklerini de tabir etti.

Yorum gönder