Denizbank: 2 milyon 490 bin dolar teslim edildi

Denizbank: 2 milyon 490 bin dolar teslim edildi

Denizbank’tan yapılan yeni açıklamada, ortaya çıkan birtakım manzaraların bir kısmının kısmen yayınlanmasının olay örgüsünü bozduğu kaydedildi.

Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarının paylaşıldığı açıklamada, “İlk günden beri vurguladığımız üzere; saadet zincirine bankada teslim edildiği argüman edilen bir kısım paralar, argümanın tersine banka kayıtlarından nakit ödeme yoluyla çıkarılarak “sistem” olarak isimlendirilen tertibe teslim edilmektedir. Gerçekten bu konu, Bankamızın 28 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ekte de yer alan 3. Kamuoyu Bilgilendirmesinin 20 Soru 20 Cevap kısmındaki 17. sorunun karşılığında detayları ile örnek verilerek açıklanmıştır. Şayet argüman edildiği üzere banka nezdinde bir fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarılmaz hesaptan hesaba aktarılırdı. İlgili kamera kayıtları, Bankamıza yatırılan bir paraya değil bilakis bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme sürecine aittir. Şikayetçi eski sportmen, hesabındaki fiyatları kardeşinin sahibi olduğu şirkete havale etmiş, şirketten para çekme yetkisi olan kardeşi de evvelden Bankamıza iletilen ve talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin USD olan bu parayı nakit olarak şubeden çekmiştir. İmajlardan açıkça anlaşıldığı üzere hesap sahibi, elindeki siyah bir çantayı gişe mahallindeki masanın üzerine koymuş ve çekme talimatı verdiği kelam konusu meblağ nakit olarak çantaya doldurulmuştur. Bu konu kameralarda açıkça görülmektedir. Çabucak ardından sonradan A.Y. olduğu anlaşılan Seçil Erzan’ın para getir-götür işlerinde kullandığı şahıs, para dolu siyah çantayı alarak bankadan çıkış yapmıştır. Hesap sahibi, Bankamız nezdinde mevcut imza sirkülerine uygun ödeme fişini imzalayıp, Seçil Erzan ile öpüşerek vedalaşmış ve kapıda bekleyen güvenlik görevlimiz ile selamlaşarak çok kısa bir mühlet sonra şubeden ayrılmıştır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“28 Kasım 2023 tarihli, 20 Soru 20 Karşılık, başlıklı açıklamamızın 17. Hususunda de örnekleri ile açıklandığımız üzere; nakit olarak müşterinin zilyetliğine geçmiş ve banka dışına çıkarılmış bir para üzerinde bankanın hiçbir sorumluluğu yoktur.

Yine ilgili haber programlarında, ‘para neden gişeden teslim edilmiyor’ biçiminde getirilen tenkide cevaben açıklamak isteriz ki; bu kısım gişe mahallinin bir kesimi olup kameralarla izlenmektedir. Büyük dengeli para teslimleri, gişelerin güvenlik maksatlı camla korunan ön kısmının fiziken teslimata müsaade etmemesinden ötürü kesim uygulamalarına paralel olarak bu gişe kısmının tam ardında yer alan güvenlik açısından öteki müşterilere kapalı mahalde yapılmaktadır.

Kamera kayıtlarındaki süreçler ile ilgili Bankamız dahil hiçbir makama bugüne kadar rastgele bir şikayet iletilmemiştir.

Teftiş Heyetimiz tarafından düzenlenen 28 Nisan 2023 tarihli raporumuzun ekinde, yer alan kanıt niteliğindeki kamera kayıtlarını kamuoyunu aydınlatmak maksadıyla bilgilerinize sunarız”

Yorum gönder