Çalışanları ilgilendiren birikmiş müsaade kararı. Yargıtay flaş karara imza attı

Çalışanları ilgilendiren birikmiş müsaade kararı. Yargıtay flaş karara imza attı

İşten çıkarılan vinç operatörü, İş Mahkemesi’ne başvurdu. Fazla çalışma yapmasına, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına karşın karşılığının ödenmediğini ve yıllık müsaade alacağının bulunduğunu söyledi.

Davacı emekçi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık müsaade fiyatı, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil fiyatı ile hafta tatili fiyatı ve bakiye fiyatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı, davacının alacaklarının eksiksiz ödendiğini, bu konunun banka kayıtları ve özlük belgesi içeriğindeki evraklarla sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme; davacıya ihbar mühletini kullandırdığını ispat edemediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, davacının ödenmeyen alacaklarının bulunduğu münasebetleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü.

Bölge Adliye Mahkemesi, hesaplamaların bordrolar nazara alınarak yapıldığından tespit edilen alacak kaleminden hakkaniyet indirimi yapılmasının yerinde olmadığı, davacıya yapılan ödemenin hesaplanan müsaade alacağından mahsubu gerektiği münasebetleriyle davacı ve davalının istinaf müracaatlarının farklı ayrı kabulüne hükmetti. Karar her iki taraf avukatı tarafından temyiz edilince devreye bu kere Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

KARAR

Yıllık müsaade hakkının fiyata dönüşmesi için iş kontratının feshinin kural olduğunun lisana getirildiği kararda şöyle denildi:

“İş mukavelenin sona erme halinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının değeri bulunmamaktadır. Yıllık müsaadelerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü patrona aittir. Patron yıllık müsaadelerin kullandırıldığının imzalı müsaade defteri yahut muadil bir evrak ile kanıtlamalıdır. Bu hususta ispat yükü üzerinde olan patron, personele yemin teklif edebilir. Belgede, davacının imzasının bulunduğu 15’er günlük müsaade talep formları bulunmaktadır. Yargılama sırasında davacı asılın müsaade talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu müsaadelerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir. Davacının ayrıyeten hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının karar altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık müsaade dokümanlarının dikkate alınarak yıllık müsaade alacağının yine hesaplanması gerekmektedir. Yanlışlı kıymetlendirme ile karar kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Yorum gönder