Büyüme sayıları sonrası Bakan Şimşek’ten birinci açıklama: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz

Büyüme sayıları sonrası Bakan Şimşek’ten birinci açıklama: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı

Mehmet Şimşek

, Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme verisini kıymetlendirerek “Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu tesirlerini gördük” açıklamasını yaptı.

Şimşek, şunları söyledi:

“Türkiye iktisadı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 5,9 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 0,3 oldu. Birinci dokuz ayda büyüme yıllık yüzde 4,7 gerçekleşti. Üçüncü çeyrek prestijiyle yıllıklandırılmış ulusal gelir 1 trilyon 76 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu tesirlerini gördük. Yatırımcı itimadı arttı, ülkemiz risk primi düştü, milletlerarası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı.

Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha istikrarlı bir kompozisyona gerçek yol alıyoruz. Yılın birinci yarısına nazaran iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 7,3 puana gerilerken, net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir evvelki çeyreğe nazaran özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi.

Dengelenmeye yönelik uyguladığımız siyasetler sonucunda Eylül ayında cari açıkta Mayıs’a nazaran yıllık 8,6 milyar dolar güzelleşme sağlandı. Ekim ve Kasım aylarına ait dış ticaret dataları cari açıktaki güzelleşmenin devam edeceğine işaret ediyor.

Büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik eserlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatımızı güçlü bir formda destekliyoruz. 300 milyar TL hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını hayata geçirdik. Eximbank’ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak, hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kar istisnasını artıran düzenleme Büyük Meclisimizde görüşülüyor.

İşgücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de istihdam artısı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük düzeyine geriledi.

Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı siyasetlerimize; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylelikle sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz.”

Yorum gönder