Bakanlık müsaade verdi. Çalışan anneleri ilgilendiren karar

Bakanlık müsaade verdi. Çalışan anneleri ilgilendiren karar

Zabıt katibi olan müracaatçı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları kapsamında, doğum sonrası çocuğu ilköğretim çağına başlayacağı vakte kadar ‘yarı vakitli çalışma‘ talebiyle çalıştığı kuruma başvurdu.

İlgili kurum tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şimdi çıkmadığı gerekçesiyle müracaatının reddedildiğini bildiren müracaatçı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda talebiyle ilgili karar bulunduğunu ve kararname ile düzenlenmesi gereken bir durumun olmadığını, düzenlenecek olan yönetmelik ile hangi cetvele tabi memurların yararlanacağı bilgisinin yayınlanmasının beklendiğini, buna ait yönetmeliğin de ortadan geçen uzun yıllara karşın çıkartılmadığını belirtti.

KDK TAVSİYE BAKANLIK ONAY VERDİ

Başvurucu, yarı vakitli çalışma müsaadesinin işe başlama tarihinden itibaren ve 08.30-12.30 saatleri arasında ayarlanarak tarafına uygulanması talebiyle KDK’ya başvurdu.

KDK, başvurucuyu haklı budu. KDK kararında, ilgili kanun ile çocuğun anne-babasına en çok muhtaçlığı olan periyotta ebeveynlerin çocuklarıyla daha çok şahsî bağ kurmasının amaçlandığı, derece ve kademe ilerlemesine ait tarzların ve çalışma saatlerinin belirlenmesine varıncaya dek müsaadenin kullandırılması halinde yapılacak süreçlerin detaylı olarak düzenlendiği ve bu hakkın ne vakte kadar devam edeceğinin de ayrıyeten belirtildiği, yönetim tarafından bu hususta düzenleme yapılmamış olmasının, uygulama metot ve asılları esasen kendisi tarafından belirlenmiş kanun kararının hayata geçirilmesine pürüz teşkil etmeyeceği, yönetim tarafından düzenleme konusunda çalışmalar başlatılmış olmasına karşın makul bir mühlet içinde düzenleyici sürecin yürürlüğe girmediği belirtildi.

KDK, ilgili kanunda aranan kaideleri taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan başvuranın doğum sonrası yarı vakitli çalışma talebinin idarece bu hakkın kullanımına ait adap ve asılların belirlenmediği gerekçesiyle reddedilmesi istikametinde yapılan sürecin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını tespit etti.

KDK, başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında doğum sonrası yarı vakitli çalışma imkanından faydalandırılması için Adalet Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. KDK kararının akabinde Adalet Bakanlığı, müracaatçının sıkıntısını çözerek yarı vakitli çalışma müsaadesi verdi.

Yorum gönder