Bakan Fidan’dan Batı dünyasına kritik bildiriler

Bakan Fidan’dan Batı dünyasına kritik bildiriler

Dışişleri Bakanı Fidan, “Ezberleri tekrarlayarak İsrail’in bir savaş cürmünü öbür bir hata işleyerek unutturmasına müsaade vererek gerçek barışa ulaşılamayacağını belirtti, “Batı dünyası İsrail’in savaş kabahatleriyle ortalarına artık ara koymalıdır” dedi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığınca İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Stratejik Bağlantı Zirvesi”nde (Stratcom Summit’23) açılış konuşması yaptı.

Fidan, milletlerarası sistemin ve jeopolitik denklemin dönüşüm geçirdiğini, stratejik rekabetin Soğuk Savaş’ın bitişinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştığını söyledi.

Teknolojik gelişmelerin de tesiriyle devletler ortasındaki rekabetin yalnızca konvansiyonel olmaktan çıktığına dikkati çeken Fidan, dezenformasyon ve siber akınların birer tehdit ögesi olarak öne çıktığı bireylerin de devletleri tehdit edebildiği bir memleketler arası nizam içerisinde olduklarını belirtti.

Fidan, dezenformasyonun hakikati bulanıklaştırdığı bir dünyada yaşandığını tabir ederek “Geçmişte Afganistan ve Irak’a müdahalenin yolunu açan ve bölgemizi kaosa sürükleyen kurumsallaşmış dezenformasyon, bugün Gazze’de iş başında. Halbuki bizim devlet anlayışımız devletlerin her ne koşulda olursa olsun, gerçekleri söylemesi temeline dayanmakta, devletleri de muteber yapan işte bu gerçektir. Bu noktada devletlere düşen vazife hakikatin yitirilmesi krizine son vermektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İletişim teknolojileri, kuantum ve yapay zeka üzere çığır açıcı inovasyonların hasım ellerde makûs gayeyle kullanılabildiğine dikkati çeken Fidan, yapay zekanın bu mevzuda çok çarpıcı bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Fidan, Türkiye olarak hibrit tehditlere karşı tedbirler aldıklarını, güvenlik konseptlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Bakan Fidan şöyle devam etti:

“Dışişleri Bakanlığımız da Türkiye’nin ulusal güvenlik sisteminin bir kesimi olarak bu gayretlere güçlü bir halde iştirak etmektedir. Bakanlığımdaki yine yapılanma çalışmaları kapsamında dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak stratejik bağlantıya özel bir yük vermekteyiz. 260 misyonla dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağına sahip bir teşkilat olarak kendimizi ve altyapımızı vaktin gereksinimlerine nazaran yenileyecek kapasiteye ziyadesiyle sahip durumdayız.”

Fidan, terör kümelerinin toplumsal medyanın yaygınlaşmasından faydalandığını, haberleşme sistemleri, siber taarruz yazılımları ve yapay zeka kullanımıyla taktik hazırlıklar yaptıklarını aktardı.

MİLLİ GÜVENLİĞİN TAHKİMİ

Terörizmle gayrette geçmişin sistemlerinin, bugünün gereksinimlerini karşılayamaz duruma geldiğini söyleyen Fidan, Türkiye’nin terörle çaba stratejisini çağın gereklerine nazaran daima geliştiren bir ülke olduğunu kaydetti.

Fidan, terörle çaba gayretlerinde vakit zaman yalnız kaldıklarını belirterek “Zaman vakit dost ve müttefiklerimizi terör örgütleriyle tıpkı safta gördük. Bu kapsamda emperyal güçlerin maşası haline gelmiş ve vekil örgütlerle de uğraş etmek durumunda bırakıldık tekrar de doğruları söylemekten asla geri durmadık, durmayacağız. DEAŞ’la çaba kisvesi altında PKK’ya ve uzantısı YPG’ye başta Amerika olmak üzere müttefiklerimizin verdiği takviyenin büyük bir stratejik kusur olduğunu her vakit ve her platformda lisana getirdik. Bugün bir kere daha bu kürsüden vurgulamak isterim; Türkiye için yaşamsal bir tehdit olan bu bahiste ulusal güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak her tedbiri de alacağız.” diye konuştu.

Bakan Fidan, kimi Batılı ülkelerin, sistemsiz göçle gayrette Türkiye’den daha fazla gayret beklentisi içerisinde olduğunu gördüklerini aktararak “Bu ülkelere müsaadenizle şunu açık bir biçimde sormak istiyorum; bir terör örgütüne değil de müttefikiniz Türkiye’ye dayanak verseydiniz terörle çabaya seferber ettiğimiz beşeri, siyasi, ekonomik ve askeri imkanları sistemsiz göçle uğraşa sevk etmemiz daha kolay olmaz mıydı?” tabirlerini kullandı.

“ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE YİNE KONUT SAHİPLİĞİ YAPMA İRADEMİZ BAKİDİR”

Fidan, Ukrayna Savaşı’nda da bir yandan cephe sınırında muharebeler yaşandığını, öteki yandan ise siber taarruzlar ve enformasyon faaliyetlerinin de ağır olarak kullanıldığını aktardı.

Bu tehditlerin bertaraf edilmesinin en tesirli yolunun “savaşın bir an evvel müzakereler yoluyla sona erdirilmesi” olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne siyasi ve stratejik dayanak verdiğini hatırlattı.

Hakan Fidan, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’yle global seviyede besin piyasasının istikrarsızlığa sürüklenmesini engellediğini belirterek “Şartlar oluştuğunda barış görüşmelerine yine mesken sahipliği yapma irademiz de bakidir. Yalnız açıkça söz edelim; bu, tek başına başarılacak bir iş değil. Çatışmaların sona erdirilmesini destekleyen ülkelerin birlik ve eş güdüm içinde hareket etmesi, barışa giden yolu hızlandıracaktır. Unutmamalıyız ki savaşın uzaması hibrit tehdit prosedürlerinin adeta cazibesini artıracaktır.” dedi.

HİBRİT SINAMALAR VE DEZENFORMASYON

Dezenformasyonun, bugün “hibrit sınamaların en sık başvurulan usullerinden biri olduğunu” kaydeden Fidan, “İsrail’in 7 Ekim olayları sonrasında Gazze’de ve Batı Şeria’da işlediği savaş hataları bağlamında iki çeşit dezenformasyonla” karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Fidan, “Birincisi, birçok Batılı basın yayın kuruluşunun Filistinlilerin maruz kaldığı insani dramı yok sayan tarafgir tavrıdır. Oburu ise 7 Ekim olaylarıyla hudutlu olmayan, İsrail’in gerçekleri perdeleyerek bütün dünyayı inandırmaya çalıştığı kurumsallaşmış dezenformasyondur. İsrail’in bu dezenformasyonunun şu anki kriz özelindeki emeli, 6 bini çocuk olmak üzere 14 binin üzerinde sivil Filistinliyi Orta Çağı hatırlatan bir hunharlıkla katletmesini yasal müdafaa kisvesi altında aklamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in bu nedenle hastaneleri vurup cürmü diğerine attığını ve vurduğu sıhhat merkezlerinin altında tüneller aradığını vurgulayan Fidan, “Ancak İsrail’in kurguladığı bu öykünün temel odağı, işgali örtbas edip Kudüs’te, Batı Şeria’da ve Gazze’deki aksiyonlarıyla iki devletli tahlili fiilen imkansız hale getirmektir.” sözlerini kullandı.

Fidan, Türkiye’nin eforlarını iki kulvarda yürüttüğünü, birinci kulvarda “tam ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bir biçimde Gazze’ye girişini” hedeflediklerini, ikinci kulvarda ise “iki devletli tahlil temelinde kalıcı bir barışın sağlanması uğraşlarına geri dönülmesi” bulunduğunu lisana getirdi.

İkili ve çok taraflı temelde ağır bir diplomasi trafiği içinde olduklarını belirten Fidan, “İsrail Filistin problemine tek geçerli tahlil yolunun başşehri Doğu Kudüs olan bağımsız, hükümran ve coğrafik bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulması olduğu genel kabul görmekte.” dedi.

“BU TARİHİ ADALETSİZLİĞE SON VERMELİYİZ”

Dışişleri Bakanı Fidan, bunun da kâfi olmadığını vurgulayarak “Sadece ezberleri tekrarlayarak, İsrail’in bir savaş hatasını öteki bir cürüm işleyerek unutturmasına müsaade vererek gerçek barışa ulaşmak mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde 20. vefat yıldönümünü idrak ettiğimiz Filistinli büyük niyet insanı Edward Said’in söylediği üzere kolay formülleri, hazır klişeleri, muktedirlerin söylediklerini yahut yaptıklarını yumuşak başlılıkla teyit etmeyi bir kenara bırakmamız gerekmekte. Münasebetiyle yeni telaffuzlar ve sistemlerle kalıcı tahlili hayata geçirmeliyiz. Bu tarihi adaletsizliğe bir son vermeliyiz. ” diye konuştu.

Bakan Fidan, barışın fakat bölgesel sahiplenme temelinde bir garantörlük sistemi ile korunabileceğini açıkladıklarını belirterek bu fikrin tartışılmaya başlandığını görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“BATI, İSRAİL SAVAŞ HATALARIYLA ORTASINA UZAKLIK KOYMALI”

Batılı hükümetlerin “katliamlara sessiz kalmaları” ve “anlamlı bir ateşkes davetinde dahi bulunmamalarının ahlaki ve siyasi çöküşe işaret ettiğini” vurgulayan Fidan, bu durumun memleketler arası hukuka olan itimadı büsbütün ortadan kaldırma riskini beraberinde getirdiğini aktardı.

Bakan Fidan, “Batı dünyası İsrail’in savaş kabahatleriyle ortalarına artık ara koymalıdır. İsrail’e verilen şartlı şartsız her türlü dayanak daha fazla Filistin’in, Filistinlinin öldürülmesi için açık bir çektir.” sözlerini kullandı.

“Kur’an ı Kerim’e yönelik atakların güya tabir özgürlüğü olarak kabul edildiği günümüz Avrupa’sında, Filistin bayrağına ve barış davetlerine tahammül edilememesini tarih unutmayacaktır.” diyen Fidan, gerçek barışın adalet, memleketler arası işbirliği ve hakikatle mümkün olduğunu vurguladı.

Yorum gönder