“Atatürk masonluğu niçin yasakladı”

“Atatürk masonluğu niçin yasakladı”

ATATÜRK MASONLUĞA KARŞI MI?

Atatürk niçin masonluğu yasaklıyor? Ziyanlı diye mi, bilinmeyen diye mi, Cumhuriyet’e ziyan vereceğini düşündüğü için mi?

Efendim aslında bahis Atatürk’ün masonluğu yasaklamış olması değildir. O periyodun Türkiyesi’nin kaidelerine baktığımızda 1935’te artan bir faşizm var dünyada, ikinci dünya savaşının eşiğindeyiz. Örgütlü yapıların Türkiye’de varlık talihini daha az bulduğunu görüyoruz. Türk Ocakları da dahil olmak üzere birçok dernek ya kendini kapatıyor ya da kapatılıyor. Şükrü Kaya o devrin içişleri bakanı da masondur. Bize Türkiye’de artık bu faaliyetleri sürdürmenin mümkün olmadığını söylüyor. Bu bilgi üzerine dernek kendi kendini kapatıyor. Bunu Atatürk’ün masonluğa aykırılığı olarak görmek mümkün değildir. İstanbul’da yapıldığında Atatürk’e hürmetlerini sunuyor muvaffakiyet dileklerini gönderiyor. Atatürk’ün mason aksisi olması durumunda zati 35’e kadar sürmesi de mümkün değildi. Masonluğun saklı bir yapı olması aslında mümkün değil.

ATATÜRK MASON MUYDU?

Atatürk mason muydu?

Gerçekten bilmiyoruz… Birisinin mason olduğunu söyleyebilmek için ya bir locanın kayıt defterinde ismi olması lazım ya da localar toplantıların sonunda bir özet yazılır. Bizim elimizdeki dokümanlarda Atatürk’e dair bu türlü bir doküman yok. Lakin Avrupa’daki birtakım mason tarihçileri mason listeleri yaparken Mustafa Kemal Atatürk’ü de bu masonlara dahil ederler. Lakin bu türlü bir evrak yok, olmadıkça da ?Bilmiyoruz’ demek zorundayız.

Operatif masonluk periyodunda engelliler duvarcı ustası olamayacakları için locaya kabul edilmiyordu. Lakin bugün de kabul edilmediği yazılıyor sorular ortasında, neden?

Biz engellileri kabul etmiyor değiliz. Masonluk o vakit da bir meslekti, biz hala meslek gözüyle bakarız. Operatif masonluk devrinde fizikî kurallar da koyuyor. Lakin bizim devrimizde entelektüel kapasitesi yeterliyse bu türlü bir fizikî koşul yok.

Yorum gönder