Aile ve Gençlik Fonu Meclis’ten geçti: Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz kredi

Aile ve Gençlik Fonu Meclis’ten geçti: Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz kredi

TBMM Genel Heyeti’nde, “Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edildi. Kanunla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı kamu hükmî kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun idare şurası, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 bireyden oluşacak. Konsey kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, idare heyeti tarafından yönetilecek. İdare şurası, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak meblağını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu’nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

FONUN KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle heyeti bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak fiyatlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan meblağlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, öbür gelirlerden oluşacak.

Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet payının ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye yahut bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun masraflarını ise idare şurası tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, takviye, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan meblağlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli fiyat ve kurullar, fonun kaynaklarının idaresi ve idare konseyi tarafından onaylanan projeler kapsamındaki masraflar ile başka operasyonel sarfiyatlar oluşturacak.

FON VERGİ VE HARÇLARDAN MUAF OLACAK

Fon tarafından data ve bilgi talep edilmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ve protokol imzalanan kuruluşlar, idare şurasına sunulan projelere ait talep edilen her türlü bilgi ve bilgiyi, fonun belirleyeceği form ve müddetler içerisinde vermekle yükümlü olacak.

Fona ait mali bilgiler, en geç 6’şar aylık periyotlar prestijiyle kamuoyu ile paylaşılacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri münasebetiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Bu muafiyet, fonun kar ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

Ayrıca fon, damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Fona yapılan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden, fonun kaynaklarından yararlanıcılara aktarılan fiyatlar münasebetiyle bankalar ve finansman şirketleri tarafından tahsil edilen faiz fiyatları ile kar hisseleri banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu kararları çerçevesinde gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle beyan edilen gelirden yahut kurum yararından indirilebilecek.

Fonun çalışma yordam ve temelleri ile fonun kaynakları ve sarfiyatları, fondan yapılacak kaynak transferlerine ait yordam ve asıllar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

EVLENECEK GENÇLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİLECEK

Aile ve Gençlik Fonu’nun projesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verileceği açıklanmıştı.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 Kasım’daki açıklamasında “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize takviye olmak istiyoruz. Ardından de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir muştuydu. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek” demişti

Yorum gönder